Welk open access-beleid voert UHasselt?

U bent hier

De Universiteit Hasselt onderschrijft het belang van open access als motor voor een snelle, globale en voor gebruikers kosteloze disseminatie van de eigen onderzoeksresultaten en schaart zich achter een open access visie gebaseerd op de ‘green road’ - het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Aan de Universiteit Hasselt wordt hiervoor de eigen institutionele open access databank, Document Server@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016.

In uitvoering van het open access-beleid van de UHasselt engageert elke UHasselt-auteur  zich ertoe dat elk van zijn of haar peer-reviewed tijdschriftartikels en peer-reviewed proceedings papers in de Document Server@UHasselt opgenomen is, vergezeld van de full text. 

Met deze full text wordt bedoeld: de laatste versie van de tekst na peer review, maar vóór de finale lay-out van de uitgever. Deze versie staat bekend als de 'auteursversie' of de 'post-reviewed preprint'. De Universiteitsbibliotheek tracht eveneens de gepubliceerde versie in de Document Server op te nemen. De volgende bepalingen worden hierbij in acht genomen:

 • Indien de uitgever toelaat de gepubliceerde versie volledig openbaar te maken, dan wordt enkel de gepubliceerde versie opgeladen en voor iedereen opengesteld (het opladen van de auteursversie is in dit geval overbodig);
 • Indien de uitgever niet toelaat de gepubliceerde versie volledig openbaar te maken, dan wordt de gepubliceerde versie enkel toegankelijk gemaakt binnen de Universiteit Hasselt via het gesloten intranet. De auteursversie wordt dan openbaar gemaakt mits de inachtname van het copyright beleid van de uitgevers (cf. hulpmiddel om dit na te kijken is de Sherpa/Romeo database).

De toegang tot de auteursversie kan gedurende een bepaalde periode volledig worden geblokkeerd in geval deze vertrouwelijke informatie bevat of indien rekening dient te worden gehouden met de bescherming van intellectuele rechten of met de afspraken, intern en met derden, omtrent het publiek maken van onderzoeksresultaten.

Het is de verantwoordelijkheid van de UHasselt auteurs om ervoor te zorgen dat hun publicatielijst correct en volledig is.

Vanwaar de keuze van UHasselt voor de 'green road'?

De keuze van UHasselt voor de 'green road' biedt heel wat voordelen:

 • meerdere financieringsfondsen verplichten dat publicaties in open access worden aangeboden en via de Document Server voldoe je aan die verplichting;
 • het Europees beleid wil open access als publicatiestandaard invoeren; zie ondermeer de conclusies van de Europese Unie van 27 mei 2016 die volledige open access in 2020 wil realiseren;
 • maximale archivering (lange termijn bewaring) van de eigen publicatie-output, zodat huidige en toekomstige studenten en onderzoekers toegang hebben tot UHasselt-onderzoek;
 • geen enkele belemmering bij het publiceren; de vrije keuze van journal blijft gewaarborgd;
 • veel goedkoper dan de golden road;
 • geen gevaar voor "double dipping", waarbij de vergoeding voor het open access publiceren bovenop de normale abonnementsprijs van het tijdschrift komt;
 • mogelijkheid tot het bijhouden en exporteren van een publicatielijst;
 • koppeling met diverse andere UHasselt-toepassingen zodat dubbele invoer wordt vermeden;
 • publicaties maken deel uit van (a) de evaluatie en (b) de toekenning en verdeling van basisfinanciering, onderzoeksfinanciering en werkingsmiddelen, zowel binnen UHasselt, Vlaanderen als internationaal.
Top