Tips

U bent hier

Hoe kies ik een kwalitatief tijdschrift voor de publicatie van mijn onderzoek?
Hoe vermijd ik een predatory tijdschrift of conferentie?
Andere aandachtpunten bij het publiceren

Hoe kies ik een kwalitatief tijdschrift voor de publicatie van mijn onderzoek?

Weet je niet goed hoe je op zoek moet gaan naar een degelijk tijdschrift om je onderzoek in te publiceren? Onderstaande gids helpt je verder op weg.

1. Hoe vind je een kwalitatief tijdschrift dat past bij het onderzoeksdomein van je manuscript?
    1.1. Hoe vind je toptijdschriften in je onderzoeksdiscipline?
    1.2. Hoe vind je de tijdschriften waarin de meeste artikels worden gepubliceerd over je onderwerp (ongeacht of het toptijdschriften zijn)?
    1.3. Welke andere manieren zijn er om een degelijk tijdschrift te vinden?

2. Welke andere criteria spelen een rol bij de keuze van een tijdschrift?
    2.1. De scope van het tijdschrift
    2.2. De auteursrichtlijnen van het tijdschrift
    2.3. Verplichtingen van je funder
    2.4. De zichtbaarheid van je onderzoek
    2.5. Auteursrecht
    2.6. De snelheid van het publicatieproces
    2.7. De Ingelfinger regel
    2.8. Impact
    2.9. Het peer reviewproces
    2.10. De betrouwbaarheid van het tijdschrift

Meer informatie en nuttige links

1. Hoe vind je een kwalitatief tijdschrift dat past bij het onderzoeksdomein van je manuscript?
Als eerste stap in je zoektocht naar een geschikt tijdschrift maak je een shortlist van mogelijks interessante tijdschriften die passen bij het onderzoeksdomein van je paper. Vervolgens verfijn je je selectie door de andere criteria te overlopen die opgelijst zijn onder punt 2 van deze gids. 

Om tijdschriften te vinden die inhoudelijk matchen met je manuscript zijn er verschillende methodes, elk met een andere focus:

1.1. Hoe vind je toptijdschriften in je onderzoeksdiscipline?

De Journal Citation Reports (JCR) is hiervoor een heel goede tool. Volg de stappen beschreven in dit document (pdf)

1.2. Hoe vind je de tijdschriften waarin de meeste artikels worden gepubliceerd over je onderwerp (ongeacht of het toptijdschriften zijn)?

Je kan hiervoor gebruik maken de optie “Analyze results” in Web of Science. Volg de stappen beschreven in dit document (pdf).

1.3. Welke andere manieren zijn er om een degelijk tijdschrift te vinden?

Het proces om een artikel geaccepteerd te krijgen in een tijdschrift met een hoge impactfactor verloopt vaak moeizaam en/of duurt heel lang. Indien snelle verspreiding van je onderzoek belangrijker is dan publiceren in een toptijdschrift, dan kan je nog op vele andere manieren een kwalitatief tijdschrift vinden. Enkele voorbeelden:

 • Zoek in je referentielijst naar mogelijke geschikte tijdschriften
 • De Master Journal List (MJL) bevat gerenommeerde tijdschriften, boeken en conference proceedings geïndexeerd in Web of Science. De profielpagina's van MJL geven een kort overzicht van de kwaliteit van een tijdschrift
 • Je kan gebruik maken van een tool die aan de hand van de titel en het abstract van je manuscript zoekt naar tijdschriften die er mogelijks mee matchen. Enkele voorbeelden: 
 • Indien je in open access wilt publiceren, kan je op onderwerp zoeken in de Directory of Open Access Journals (DOAJ), een index van open access peer-reviewed tijdschriften van hoge kwaliteit. 

2. Welke andere criteria spelen een rol bij de keuze van een tijdschrift?

Voor de ene onderzoeker zullen bepaalde criteria belangrijker zijn dan voor de andere, dus op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Vandaar onze keuze om hieronder de criteria mee te geven die voor de meeste onderzoekers nuttig zijn om in aanmerking te nemen bij de keuze van een tijdschrift.

2.1. De scope van het tijdschrift

Ga na of je werk past binnen de scope van het tijdschrift. Stel jezelf bijvoorbeeld de volgende vragen:

 • Gaat het om een gespecialiseerd tijdschrift, of eerder om een meer algemeen of interdisciplinair tijdschrift?
 • Waar ligt de focus van het tijdschrift (bijvoorbeeld theorie of praktijk)?

2.2. De auteursrichtlijnen van het tijdschrift

Check de auteursrichtlijnen van elk tijdschrift dat je overweegt: worden er bepaalde beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld voor wat betreft de lengte van je manuscript en abstract, de tekstopmaak, het aantal figuren en tabellen en de opmaak ervan? 

Door met dergelijke richtlijnen reeds aan het begin van het schrijfproces rekening te houden, bespaar je overigens later veel tijd.

2.3. Verplichtingen van je funder

Alsmaar meer financiers leggen verplichtingen op, bijvoorbeeld inzake het Open Access beschikbaar stellen van publicaties, hetzij rechtstreeks via de publisher door het betalen van een ‘article processing charge’ (APC), hetzij door de auteursversie van je artikel in een gratis online databank op te nemen, zoals bijv. de Document Server (d.i. de institutionele repository van UHasselt). Houd hier rekening mee bij de keuze van een tijdschrift!

Een overzicht van de meest voorkomende funders die Open Access verplichtingen opleggen, vind je hier. Sommige onderzoeksfinanciers onderschrijven expliciet Plan S, dat sinds 2021 van kracht is gegaan. Plan S legt onderzoekers op om hun publicatie onmiddellijk in open access beschikbaar te stellen. Meer informatie over het Open Access beleid van onderzoeksfinanciers vind je in de Sherpa Juliet databank

2.4. De zichtbaarheid van je onderzoek

Indien je een zo hoog mogelijke zichtbaarheid van je onderzoek wilt realiseren, kies er dan voor om in Open Access te publiceren. Meer informatie over hoe je dit kan doen, vind je hier.

2.5. Auteursrecht

Indien je je onderzoek laat uitgeven bij een traditionele uitgever, zal je meestal via het publishing of copyright transfer agreement van deze uitgever je auteursrechten (volledig) moeten overdragen, waardoor je je rechten op je werk (gedeeltelijk) verliest. 
Heel wat uitgevers laten echter toe dat je de auteursversie van je werk – al dan niet na een embargo – publiek beschikbaar stelt via het digitale archief (repository) van de instelling waar je werkt, bijvoorbeeld via de Document Server van UHasselt. Check hiervoor het contract met je uitgever, of Sherpa Romeo indien het om een standaardcontract gaat. Er zijn echter ook uitgevers die dit niet toelaten. Het is dan aan te raden om aan de overdracht van je auteursrechten bepaalde voorwaarden te verbinden. Dit resulteert in twee opties: ofwel voeg je een addendum toe aan het publishing of copyright transfer agreement, ofwel kies je voor een aangepaste licentie

Je kan er ook voor kiezen om je auteursrecht volledig te behouden. Meer informatie over deze optie vind je hier.

2.6. De snelheid van het publicatieproces

Dit criterium zal doorgaans doorslaggevender zijn voor snel evoluerende onderzoeksdisciplines. Indien dit ook voor jou het geval is, vraag dan bij de uitgever na hoeveel tijd er (ongeveer) nodig is voor de verschillende fases van het publicatieproces. Je kan dit voor bepaalde tijdschriften ook checken via de JournalGuide, of indien je in een Elsevier tijdschrift gaat publiceren, via de Elsevier Journal Insights. Deze laatste geeft standaard het “Journal of the American College of Surgeons” weer, maar je kan via de zoekbalk ook op andere tijdschriften zoeken.

2.7. De Ingelfinger regel

Volgens de Ingelfinger regel laten de meeste tijdschriften niet toe dat je je onderzoek publiceert bij meerdere tijdschriften. Dien je manuscript dus bij slechts één tijdschrift tegelijk in. 

2.8. Impact

Indien je vooral academische impact wilt realiseren (bijvoorbeeld in het kader van een promotie), richt dan je focus op toptijdschriften. Wees wel bewust van het feit dat de kans dat je artikel aanvaard wordt door een toptijdschrift doorgaans heel klein is. 

2.9. Het peer reviewproces

Bevraag je over het peer reviewproces. Hoeveel tijd gaat eroverheen? Welke soort peer review wordt toegepast (single-blind, double-blind of open)?

2.10. De betrouwbaarheid van het tijdschrift

Indien je gekozen tijdschrift niet voorkomt in Web of Science en/of de DOAJ, volg dan de volgende tips om de betrouwbaarheid van het tijdschrift te beoordelen. 

Meer informatie en nuttige links
Ook online kan je allerlei tips terugvinden die je helpen om een tijdschrift te kiezen. Interessant is bijvoorbeeld het artikel How to Choose the Best Journal for Publishing Your Scientific Research en de bijbehorende infographic.
Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be ; 011/26.81.22).

Hoe vermijd ik een predatory tijdschrijft of conferentie?

Indien u uw werk wilt publiceren en/of wenst te presenteren op een conferentie, hou dan rekening met de volgende zaken:

 • Controleer of de uitgever aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Biedt de uitgever ondersteuning bij het editeren van uw werk?
  • Kan de uitgever een kwaliteitscontrole of peer review aanbieden?
  • Kan de uitgever aantonen een betere verspreiding van uw werk te kunnen garanderen?

   Extra tips:

   • Check of u één van de editors kent en contacteer deze persoon met de vraag of hij/zij effectief editor is en of er degelijke peer review wordt toegepast;
   • Check of u één van de auteurs van recente publicaties kent en vraag hem/haar naar ervaringen, zeker wat betreft peer review.
 • Ga de reputatie van de uitgever en/of de conferentie na. In de meeste gevallen is dit snel via het internet te achterhalen door bijvoorbeeld via Google “reputation” in te typen samen met de naam van de uitgever, de titel van het tijdschrift of de titel van de conferentie. In het geval van conferenties is het ook aan te raden om indien vermeld de/het tijdschrift(en) of conference proceeding(s) op te zoeken waarin de papers van de conferentie zullen worden gepubliceerd. Indien u niets vindt op het internet, wijst dit op een eerder onbekende uitgever/conferentie. Vraag in dat geval naar andere referenties. 

  Extra tips:

 • Indien u wenst te publiceren in een tijdschrift of uw werk op een conferentie wilt voorstellen, ga dan na of het tijdschrift of de conference proceeding geïndexeerd is in databases zoals Web of Science, SCimagoScopus of — voor tijdschriften in de sociale en humane wetenschappen  — in de VABB-lijst van peer reviewed tijdschriften (pdf). Deze websites garanderen namelijk de kwaliteit van het tijdschrift of de conference proceeding.
 • Er bestaan websites waarop mogelijks dubieuze tijdschriften en/of conferenties staan vermeld. Deze kunnen nuttig zijn, maar ze zijn niet altijd betrouwbaar en dienen dus kritisch bekeken te worden. 
  Voorbeelden:
  • https://www.exordo.com/blog/9-signs-this-is-a-fake-conference/
  • De Journal Blacklist van Cabell's International: Deze betalende databank lijst tijdschriften op die door de specialisten van Cabell's International als mogelijk predatory worden bestempeld. Hij wordt ook gebruikt door het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW bij zijn jaarlijkse screening op predatory open access tijdschriften, zodat dergelijke tijdschriften en de publicaties die erin verschenen uit het VABB-SHW kunnen worden geweerd (ook retroactief). UHasselt heeft geen abonnement op de Journal Blacklist, maar indien u graag wilt weten of een bepaald tijdschrift al dan niet in deze databank voorkomt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Universiteitsbibliotheek! Belangrijk om weten is dat de Journal Blacklist voortdurend verandert en dat er dus op elk moment tijdschriften kunnen aan worden toegevoegd of uit kunnen worden verwijderd. Het is dan ook aan te raden om naast de Journal Blacklist ook steeds bovenstaande vuistregels in acht te nemen. 
 • Indien u uw werk in open access wilt publiceren, check dan of de uitgever lid is van de Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), en in het geval van een tijdschrift, of het tijdschrift opgenomen is in de Directory of Open Access Journals.
 • De meeste uitgevers van (betalende) tijdschriften laten toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van uw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden, waardoor UHasselt (één van) deze versie(s) in de Document Server kan opladen. 
  Tip:
  U kan via SHERPA/RoMEO voor heel wat uitgevers nagaan wat ze al dan niet toelaten.
  In uitzonderlijke gevallen laat de uitgever van het tijdschrift niet toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van uw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden. Voeg in dat geval een addendum toe aan het publishing of copyright transfer agreement van de uitgever. U kan ook kiezen voor een aangepaste licentie, maar houd er rekening mee dat deze meestal niet wordt aanvaard door commerciële uitgevers. 
Mocht u ondanks het volgen van bovenstaande vuistregels toch nog twijfelen, contacteer dan de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be; 011/26.81.22) of kies voor een alternatief.
 

Andere aandachtspunten bij het publiceren

Einde van de vertrouwelijkheid 

Het is belangrijk om op voorhand te beseffen dat het bekend maken van auteurswerken een grote impact met zich meebrengt voor het onderzoeksdomein waarover het gaat. Het betekent immers het einde van de vertrouwelijkheid van het (mogelijks nog lopende) onderzoek. Daarom moet u eerst nagaan óf, en zo ja in welke mate, de vertrouwelijkheid van het onderzoek nog moet worden gegarandeerd. 

Geen octrooi meer mogelijk

Daaraan gekoppeld heeft het bekend maken van (titels van) auteurswerken tot gevolg dat een octrooiaanvraag ter bescherming van het onderzoeksresultaat niet meer mogelijk is. Een octrooi kan immers enkel worden aangevraagd voor onderzoeksresultaten die nieuw en inventief zijn, niet voor onderzoeksresultaten die al bekend zijn gemaakt. In tegenstelling tot auteurswerken komen octrooieerbare vindingen van personeelsleden wel automatisch toe aan UHasselt. Dergelijke vindingen moeten worden aangemeld voordat deze worden omschreven in cursussen of boeken! 

Voor meer informatie over bescherming van onderzoeksresultaten door octrooien of over andere intellectuele rechten, kan u als personeelslid terecht op de website van de Tech Transfer Office van UHasselt.  Voor vragen of meer uitleg hieromtrent, kan u mailen naar techtransfer@uhasselt.be.  

Recht op afbeelding respecteren

Als u een werk bekend wilt maken waarin een afbeelding van één of meerdere personen is verwerkt, moet u eerst toestemming vragen aan de betrokken persoon of personen om dit beeldmateriaal (verder) te verspreiden. Elke persoon heeft namelijk een recht op afbeelding. Dit houdt in dat het maken en verspreiden van iedere visuele afbeelding van een geïndividualiseerde en herkenbare persoon onderworpen is aan de toestemming van de betrokkene! Het maakt hierbij niet uit welke techniek er werd gebruikt: een foto, een tekening, een schilderij, filmbeelden… Toestemming voor het maken van de afbeelding betekent niet automatisch toestemming voor het verspreiden van de afbeelding. In geval van publicatie dient u dus voor beide gevallen toestemming te vragen.

Klik hier (docx) voor een document dat u kan gebruiken voor het schriftelijk vastleggen van deze toestemming om problemen nadien te voorkomen. 

Auteursrecht respecteren

Respecteer het auteursrecht. De kans is namelijk erg groot dat de bronnen die u gebruikt, auteursrechtelijk beschermd zijn. Klik hier voor meer informatie over welke werken precies beschermd worden. De rubriek Auteursrecht op de bibliotheekwebsite bevat praktische informatie over auteursrecht, zowel wat uw eigen werk betreft als het gebruik van andermans werk.

Top