Tips

U bent hier

Indien u uw werk wilt publiceren en/of wenst te presenteren op een conferentie, hou dan rekening met de volgende zaken:

Enkele vuistregels

 • Controleer of de uitgever aan de volgende voorwaarden voldoet:
  • Biedt de uitgever ondersteuning bij het editeren van uw werk?
  • Kan de uitgever een kwaliteitscontrole of peer review aanbieden?
  • Kan de uitgever aantonen een betere verspreiding van uw werk te kunnen garanderen?

   Extra tips:

   • Check of u één van de editors kent en contacteer deze persoon met de vraag of hij/zij effectief editor is en of er degelijke peer review wordt toegepast;
   • Check of u één van de auteurs van recente publicaties kent en vraag hem/haar naar ervaringen, zeker wat betreft peer review.
 • Ga de reputatie van de uitgever en/of de conferentie na. In de meeste gevallen is dit snel via het internet te achterhalen door bijvoorbeeld via Google “reputation” in te typen samen met de naam van de uitgever, de titel van het tijdschrift of de titel van de conferentie. In het geval van conferenties is het ook aan te raden om indien vermeld de/het tijdschrift(en) of conference proceeding(s) op te zoeken waarin de papers van de conferentie zullen worden gepubliceerd. Indien u niets vindt op het internet, wijst dit op een eerder onbekende uitgever/conferentie. Vraag in dat geval naar andere referenties. 

  Extra tips:

 • Indien u wenst te publiceren in een tijdschrift of uw werk op een conferentie wilt voorstellen, ga dan na of het tijdschrift of de conference proceeding geïndexeerd is in databases zoals Web of Science, SCimagoScopus of — voor tijdschriften in de sociale en humane wetenschappen  — in de VABB-lijst van peer reviewed tijdschriften (pdf). Deze websites garanderen namelijk de kwaliteit van het tijdschrift of de conference proceeding.
 • Er bestaan websites waarop mogelijks dubieuze tijdschriften en/of conferenties staan vermeld. Deze kunnen nuttig zijn, maar ze zijn niet altijd betrouwbaar en dienen dus kritisch bekeken te worden. 
  Voorbeelden:
  • https://www.exordo.com/blog/9-signs-this-is-a-fake-conference/
  • De Journal Blacklist van Cabell's International: Deze betalende databank lijst tijdschriften op die door de specialisten van Cabell's International als mogelijk predatory worden bestempeld. Hij wordt ook gebruikt door het Gezaghebbend Panel van het VABB-SHW bij zijn jaarlijkse screening op predatory open access tijdschriften, zodat dergelijke tijdschriften en de publicaties die erin verschenen uit het VABB-SHW kunnen worden geweerd (ook retroactief). UHasselt heeft geen abonnement op de Journal Blacklist, maar indien u graag wilt weten of een bepaald tijdschrift al dan niet in deze databank voorkomt, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Universiteitsbibliotheek! Belangrijk om weten is dat de Journal Blacklist voortdurend verandert en dat er dus op elk moment tijdschriften kunnen aan worden toegevoegd of uit kunnen worden verwijderd. Het is dan ook aan te raden om naast de Journal Blacklist ook steeds bovenstaande vuistregels in acht te nemen. 
 • Indien u uw werk in open access wilt publiceren, check dan of de uitgever lid is van de Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA), en in het geval van een tijdschrift, of het tijdschrift opgenomen is in de Directory of Open Access Journals.
 • De meeste uitgevers van (betalende) tijdschriften laten toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van uw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden, waardoor UHasselt (één van) deze versie(s) in de Document Server kan opladen. 
  Tip:
  U kan via SHERPA/RoMEO voor heel wat uitgevers nagaan wat ze al dan niet toelaten.
  In uitzonderlijke gevallen laat de uitgever van het tijdschrift niet toe dat de post-print en/of de gepubliceerde versie van uw werk wordt gearchiveerd en/of wordt gebruikt voor academische doeleinden. Voeg in dat geval een addendum toe aan het publishing of copyright transfer agreement van de uitgever. U kan ook kiezen voor een aangepaste licentie, maar houd er rekening mee dat deze meestal niet wordt aanvaard door commerciële uitgevers. 
Mocht u ondanks het volgen van bovenstaande vuistregels toch nog twijfelen, contacteer dan de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be; 011/26.81.22) of kies voor een alternatief.
 

Aandachtspunten bij het publiceren

Einde van de vertrouwelijkheid 

Het is belangrijk om op voorhand te beseffen dat het bekend maken van auteurswerken een grote impact met zich meebrengt voor het onderzoeksdomein waarover het gaat. Het betekent immers het einde van de vertrouwelijkheid van het (mogelijks nog lopende) onderzoek. Daarom moet u eerst nagaan óf, en zo ja in welke mate, de vertrouwelijkheid van het onderzoek nog moet worden gegarandeerd. 

Geen octrooi meer mogelijk

Daaraan gekoppeld heeft het bekend maken van (titels van) auteurswerken tot gevolg dat een octrooiaanvraag ter bescherming van het onderzoeksresultaat niet meer mogelijk is. Een octrooi kan immers enkel worden aangevraagd voor onderzoeksresultaten die nieuw en inventief zijn, niet voor onderzoeksresultaten die al bekend zijn gemaakt. In tegenstelling tot auteurswerken komen octrooieerbare vindingen van personeelsleden wel automatisch toe aan UHasselt. Dergelijke vindingen moeten worden aangemeld voordat deze worden omschreven in cursussen of boeken! 

Voor meer informatie over bescherming van onderzoeksresultaten door octrooien of over andere intellectuele rechten, kan u als personeelslid terecht op de website van de Tech Transfer Office van UHasselt.  Voor vragen of meer uitleg hieromtrent, kan u mailen naar techtransfer@uhasselt.be.  

Recht op afbeelding respecteren

Als u een werk bekend wilt maken waarin een afbeelding van één of meerdere personen is verwerkt, moet u eerst toestemming vragen aan de betrokken persoon of personen om dit beeldmateriaal (verder) te verspreiden. Elke persoon heeft namelijk een recht op afbeelding. Dit houdt in dat het maken en verspreiden van iedere visuele afbeelding van een geïndividualiseerde en herkenbare persoon onderworpen is aan de toestemming van de betrokkene! Het maakt hierbij niet uit welke techniek er werd gebruikt: een foto, een tekening, een schilderij, filmbeelden… Toestemming voor het maken van de afbeelding betekent niet automatisch toestemming voor het verspreiden van de afbeelding. In geval van publicatie dient u dus voor beide gevallen toestemming te vragen.

Klik hier (docx) voor een document dat u kan gebruiken voor het schriftelijk vastleggen van deze toestemming om problemen nadien te voorkomen. 

Auteursrecht respecteren

Respecteer het auteursrecht. De kans is namelijk erg groot dat de bronnen die u gebruikt, auteursrechtelijk beschermd zijn. Klik hier voor meer informatie over welke werken precies beschermd worden. De rubriek Auteursrecht op de bibliotheekwebsite bevat praktische informatie over auteursrecht, zowel wat uw eigen werk betreft als het gebruik van andermans werk.

Top