Researcher identifiers

U bent hier

Wat en waarom?

Door de exponentiële toename van het aantal wetenschappelijke publicaties is het steeds moeilijker om auteurs, die soms dezelfde achternaam of initialen hebben, van elkaar te onderscheiden. Om te vermijden dat een auteur gekoppeld wordt aan de verkeerde publicatie zijn er researcher identifiers ontwikkeld, waarmee auteurs zich uniek kunnen identificeren. Deze unieke identificatienummers zijn erg nuttig voor onderzoekers om hun bibliometrisch profiel op te stellen en te onderhouden, onafhankelijk van hun onthaalinstelling. Daarnaast kunnen deze identificatienummers gebruikt worden voor profilering van de onderzoekers en ter evaluatie van financieringsaanvragen en voor analyses van publicaties. Elk van deze identifiers werkt wereldwijd en is interdisciplinair. 

Hieronder vind je een overzicht van de researcher identifiers die binnen de Universiteit Hasselt het meest courant worden gebruikt:

ORCID  |  ResearcherID  |  Scopus Author ID  |  ResearchGate person ID  |  Handleiding  |  Contact

ORCID

Open Researcher en Contributor Identifier (ORCID) is een internationaal non-profit systeem, beheerd door een consortium van universiteiten, nationale bibliotheken, onderzoeksinstituten en data repositories, waarmee wetenschappelijke auteurs zich door middel van een unieke identifier (ORCID ID) kunnen identificeren. Door gebruik te maken van een ORCID ID kunnen onderzoekers hun onderzoeksoutput uit verschillende databanken samenbrengen in één onderzoekersprofiel. Dit onderzoekersprofiel bevat naast de mogelijkheid tot registratie van 37 verschillende soorten onderzoeksoutput (van tijdschriftartikels tot dansoptredens), ook de mogelijkheid om informatie over de opleiding, affiliaties en behaalde financiering van een onderzoeker te bundelen. Dit zorgt ervoor dat de onderzoeksinformatie van een onderzoeker op basis van een unieke identifier opgevraagd kan worden en er geen verwarring meer ontstaat op basis van auteursnamen. Namen zijn namelijk niet uniek, kunnen wijzigen en kennen verschillende spellingvarianten afhankelijk van de databank die geraadpleegd wordt. Een ORCID-profiel biedt met andere woorden een totaalpakket aan informatie over de hele wetenschappelijk carrière van een onderzoeker. Doordat alle wetenschappelijke output van een onderzoeker zonder ambiguïteit in één profiel gebundeld wordt, kan een correcte en volledige weergave van de onderzoeksoutput van de onderzoeker tot stand gebracht worden.

ResearcherID

Clarivate werkt binnen Web of Science met een eigen researcher identifier, nl. het ResearcherID. Dit ResearcherID kan tevens gekoppeld worden met het ORCID ID. 

Scopus Author ID

Elsevier werkt binnen Scopus met een eigen researcher identifier, nl. het Scopus Author ID. Dit Scopus Author ID kan tevens gekoppeld worden met het ORCID ID.

ResearchGate person ID

ResearchGate is een online sociaal netwerk waarbij onderzoekers een ResearchGate person ID kunnen aanmaken. Via dit platform kunnen ze publicaties delen, vragen stellen en beantwoorden en samenwerkingspartners vinden. ResearchGate geeft updates waarmee auteurs op de hoogte kunnen blijven van het onderzoek van collega’s, bekijken wie hun onderzoek heeft bekeken, andere onderzoekers volgen die werken binnen hun onderzoeksveld, de meest gelezen artikels terugvinden, etc. 

Handleidingen

  • Handleiding (pdf) om één of meerdere van bovenstaande identifiers toe te voegen aan je Academisch dossier en te tonen op je Wie is Wie? pagina en/of op het FRIS Onderzoeksportaal. Het FRIS platform werd ontwikkeld door de Vlaamse overheid met de bedoeling om Vlaamse onderzoeksinformatie openbaar te maken. 
  • Handleiding over hoe je je Document Server publicaties importeert in je ORCID profiel
  • Handleiding (Engels) over hoe je op verschillende manieren publicaties en andere werken kan toevoegen aan je ORCID profiel 

Contact

Heb je concrete vragen, neem dan zeker contact met ons op, hetzij via e-mail (bib@uhasselt.be) hetzij telefonisch (011/26.81.22 of 011.26.90.77). We helpen je graag verder!

Top