Research data management - wat en waarom?

U bent hier

''Research data management is the organisation of research data, from its entry in the research cycle all the way through the dissemination and archiving of valuable results.''

Data Sharing and Data Management SNAFU - 3 short acts. By Karen Hanson, Alisa Surkis, Karen Yacobucci, NYU Health Sciences Libraries, December 12, 2012.

Wat is RDM en waarom hebben we het nodig?

Research data management, of RDM, is het genereren, verzamelen, documenteren, verwerken, opslaan, archiveren en delen van onderzoeksgegevens, en dit voor, tijdens en na een onderzoeksproject. RDM wordt beschouwd als een cruciale vaardigheid voor onderzoekers, omdat het toekomstig onderzoek vergemakkelijkt dat voortbouwt op eerder werk. RDM is ook kritisch in de context van wetenschappelijke integriteit, bijvoorbeeld wanneer persoonlijke of gevoelige gegevens worden gebruikt of gegenereerd, of wanneer onderzoeksresultaten moeten worden geproduceerd, gevalideerd of gevaloriseerd.
 

RDM @ Universiteit Hasselt

De Universiteit Hasselt is een groot voorstander van een kwalitatief research data management. De Raad van Bestuur van de Universiteit Hasselt keurde daarom een RDM beleidsplan (pdf) goed (momenteel enkel beschikbaar in het Nederlands). Het RDM beleidsplan biedt een kader voor alle onderzoekers om de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van de onderzoeksdata te waarborgen die aan de UHasselt worden verzameld, gegenereerd, verwerkt en opgeslagen. Het biedt een basis voor het evalueren van de naleving van wetten en voorschriften (bijvoorbeeld GDPR) en gedragscodes. De vijf basisprincipes van het RDM beleidsplan zijn:

  1. Onderzoekers moeten hun onderzoeksdata opslaan, beheren en toegankelijk maken zoals vastgelegd in het RDM beleidsplan (pdf) en zich houden aan de richtlijnen van het RDM beleidsplan;
  2. Persoonlijke en gevoelige gegevens kunnen alleen worden verzameld en gebruikt wanneer dit noodzakelijk is voor specifiek onderzoek;
  3. Voor alle onderzoeksprojecten is een data management plan (DMP) vereist;
  4. Onderzoekers houden zich aan de Acceptable Use Policy (AUP) en de Identity and Access Management (IAM);
  5. Het RDM beleidsplan is een aanvulling op de bestaande wet- en regelgeving, onderzoeksethiek en integriteitsrichtlijnen.
     

Externe eisen

Net als de Universiteit Hasselt eisen onderzoeksfinancierders en uitgevers dat onderzoeksdata goed worden beheerd en, waar mogelijk, openlijk beschikbaar worden gesteld. Zo is voor alle door de EU gefinancierd onderzoek (bijvoorbeeld het H2020-kader) standaard een DMP vereist. In Vlaanderen heeft het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een RDM-component voor onderzoeksfinanciering geïmplementeerd met een DMP als resultaat.
 

Definities en termen

Klik hier voor een lijst met definities en termen die vaak worden gebruikt in het kader van research data management.

Top