RDM tijdens een onderzoeksproject

U bent hier

start_B_N.jpgTijdens_0.jpgna_B.jpg

In dit stadium ondergaan de onderzoeksgegevens in werkelijkheid een gegevenstransformatie. Zorg voor de databeveiliging en -toegang, de databack-up en de versiecontrole. Werk uw onderzoeksdatadocumentatie bij en maak ze begrijpelijk en eenvoudig te gebruiken.   

Checklist:

Updates van gegevens 

Controleer op eventuele wijzigingen, zoals (maar niet beperkt tot) nieuwe gegevens of correctie van gegevens (bijvoorbeeld wanneer een deelnemer niet meer wenst deel te nemen aan het onderzoek), consortiumbeleid of – samenstelling (voor samenwerkingsprojecten)
Zijn er periodieke evaluaties voorzien in de subsidieovereenkomst? Controleer of alle opmerkingen worden toegepast. 

Datadocumentatie

  • Controleer of alle gegevensbestanden zijn opgeslagen in open bestandsformaten. Als u uw bestandsformaat moet converteren, zorg er dan voor dat u een kopie in het originele bestandsformaat bewaart. Geef voldoende metadata mee aan uw bevindingen.
  • Gebruik consequent dezelfde mappenstructuur en conventie voor bestandsnamen. Hoe uw bestanden en mappen te organiseren?
  • Maak een readme-file om de relatie tussen datasets te beschrijven.
  • Gebruik metadatastandaarden zoals Dublin Core om uw onderzoeksgegevens te documenteren. Dublin Core Elements. Met behulp van de “Dublin Core Generator” kunt u uw metadata machinaal leesbaar maken.

Gegevensopslag, toegankelijkheid en beveiliging van gegevens tijdens het project. 

  • OPENAIRE biedt richtlijnen voor het opslaan en het delen van gevoelige gegevens.
  • Voor collaboratief onderzoek is een goed datamanagement nodig om gedeelde opslag, toegang en overdracht van onderzoeksgegevens mogelijk te maken. Dit kan het gebruik van een flat file, gedeelde servers, regelmatige back-up van gegevensbestanden en de opslag van tussentijdse resultaten omvatten. De beste praktijk is om alles gemakkelijk reproduceerbaar te maken, zowel voor u als voor anderen.
  • Specificeer wie verantwoordelijk is voor de opslag en beveiliging van de gegevens (inclusief gegevensherstel, alsook veilige opslag en overdracht van gevoelige gegevens). Heeft u op afstand toegang tot de gegevens nodig? Geef aan waar de datasets opgeslagen zijn.
Top