RDM bij de start van een onderzoeksproject

U bent hier

start_2.JPGtijdens_B.jpgna_B.jpg

Bij de meeste financierders is een data management plan (DMP) verplicht als deel van het onderzoeksvoorstel. Zorg ervoor dat u de eisen en richtlijnen van de financierders volgt (FWO, H2020, ERC …). Het DMP is een dynamisch document dat regelmatig moet worden aangepast tijdens het project.

Checklist:

Databeschrijving

  • Wat zijn de data? Zijn er bestaande data die in aanmerking komen voor hergebruik? Hoe en in welk formaat worden de data verzameld? Gaat u nieuwe data verzamelen?
  • Bevatten uw data persoonlijke, gevoelige of beperkte gegevens zoals bepaald door de heersende ethiek en wetgeving? Zorg voor voldoende documentatie, zoals een geïnformeerde toestemming en overeenkomsten. Controleer of al uw deelnemers op de hoogte zijn van hun rechten en het doel van het project. Ethische commissies van de UHasselt, Tech Transfer UHasselt, GDPR, de Europese gedragscode voor onderzoeksintegriteit, integriteitsbeleid voor onderzoek van UHasselt.
  • Neem voldoende maatregelen om persoonlijke informatie te beveiligen zoals met pseudonimisering, anonimisering of encryptie. Deze tabel helpt u om na te gaan welke gegevens moeten worden beveiligd.
  • Overweeg om open formaten te gebruiken voor de extensies van uw gegevensbestanden. Open formaten zijn namelijk veelgebruikte en uitwisselbare formaten. De DANS-formaten en de UK Data Recommended formats tabel geeft een overzicht van een aantal gewenste bestandsformaten. Pas de FAIR-principes toe op uw data om de transparantie ervan te garanderen en de neiging tot hergebruik te verhogen.

Documentatie en metadata

  • Documenteer de herkomst van de data wanneer externe of bestaande data worden gebruikt (bijvoorbeeld financierders, rechten, licentiegebruik, taal, locatie, overeenkomsten, een kopie van het toestemmingsformulier).
  • Beschrijf de gehanteerde methodologieën en specificeer hoe u de dataconsistentie en betrouwbaarheid zult controleren.
  • Zorg voor voldoende informatie en gestandaardiseerde beschrijvingen van uw onderzoeksdata (metadata). Zoals bijv. een algemene standaard als Dublin core metadata-basic.

Data-opslag, gegevensback-up en gegevensbeveiliging tijdens het project

Volg de geldende wettelijke en ethische voorschriften bij het opslaan en beveiligen van onderzoeksdata. Voor de opslag van uw onderzoeksdata biedt de UHasselt Google shared-drive aan tijdens en 5 jaar na het project. Deze opslag is conform GDPR en beschikt over een automatisch back-upsysteem. Onderzoeksprojecten in overeenstemming met privébedrijven kunnen wellicht gebruik maken van de infrastructuur van het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) als opslagplaats. Neem contact op met Geert Jan BEX voor nadere informatie. Controleer de wensen van de financierders wanneer u overweegt gebruik te maken van externe dataopslag. Alle fysieke data moeten goed worden bewaard en gedocumenteerd.

Top