RDM aan het einde van een onderzoeksproject

U bent hier

start_B_N.jpgtijdens_B.jpgNa.jpg

Maak je DMP af. Het bewaren van de onderzoeksgegevens zal de toegang tot de gegevens op lange termijn behouden, de ontdekking en het gebruik van de gegevens in de toekomst mogelijk maken en het verlies van gegevens voorkomen. Gebruik de metadata standaard om het zoeken en opvragen van de gegevens te vergemakkelijken. Wanneer deze in een gegevensopslagplaats worden opgeslagen hanteer: “zo open mogelijk, zo gesloten als nodig is”.

Checklist:

Gegevenstoegang,  -hergebruik en gegevens delen

 • Specificeer wie het recht heeft om de gegevens te beheren, bijvoorbeeld doorlopende verantwoordelijkheid en eigendom van de gegevens.
 • Controleer de overeenkomsten met de financierende instantie, de uitgever of derden: Funder's data policy
 • Welke gegevens zullen worden gedeeld, wanneer, hoe en voor hoe lang? Zijn er enige zorgen over privacy, ethiek, embargo of vertrouwelijkheid verbonden aan de gegevens? Ethics and data sharing, OpenAIRE
 • Staat u het hergebruik, de herverdeling of de creatie van de nieuwe tools, diensten, datasets of producten toe? Zal commercieel gebruik worden toegestaan? Licentiëren van data, Creative Commons, OpenData. Om te kiezen welke licentie je wil gebruiken, kun je van “The Creative Commons Chooser Tool” gebruik maken.

Gegevensarchief

 • Houd rekening met de kosten-batenverhoudingen en bewaar alleen relevante datasets voor het gegevensarchief:
  • (Meta)gegevens die nodig zijn voor de controle van de publicatie en de bevindingen of resultaten
  • Unieke gegevens (bv. archeologische gegevens, observatiegegevens)
  • Gevoelige gegevens: raadpleeg de geïnformeerde toestemming.
  • Wat te bewaren: info door JISC, DCC
 • Gearchiveerde gegevens moeten worden gekoppeld aan een persistent identifier (PI) om citatie te kunnen toestaan, zoals verschillende uitgevers in hun meest recente normen voor het citeren van gegevens dit verplichten (bijv. Elsevier, Springer Nature, PLoS ONE, Science).
 • Hoe lang archiveert u de gegevens en hoe behoudt u de toegang tot de gegevens? DANS dataselectie 

Gegevensopslagplaatsen       

Een betrouwbare opslagplaats bezit een betrouwbare digitale opslag bevestigd door een certificaat van een CoreTrustSeal. DCC verschaft een gids voor het kiezen van een gegevensopslagplaats. 
Registers zoals Re3Data en FAIRsharing.org bieden een doorzoekbare directory voor opslagplaatsen van onderzoeksgegevens.
Hierbij een opsomming van een aantal discipline-specifieke en voor algemene doeleinden opslagplaatsen:

Top