Open Access

U bent hier

Open access: wat en waarom?

Open access streeft naar gratis online toegang tot wetenschappelijke informatie. De keuze voor open access zorgt voor een grotere zichtbaarheid en beschikbaarheid van de eigen publicaties, met een positieve impact op het aantal citaties. Sommige financieringsfondsen verplichten intussen dat publicaties in open access worden aangeboden. 

Meer info

Welk open access-beleid voert UHasselt?

De Universiteit Hasselt schaart zich achter een open access visie gebaseerd op de ‘green road’ - het beheer van de eigen publicatie-output in een repository. Hiervoor wordt de eigen institutionele open access databank, Document Server@UHasselt, gepromoot. De Raad van Bestuur keurde dit open access-beleid goed op 12 april 2016. Het treedt in voege op 1 oktober 2016.

Meer info

Wat wordt van elke UHasselt auteur verwacht?

Elke UHasselt-auteur engageert zich ertoe de 'auteursversie' van haar/zijn peer-reviewed tijdschriftartikels en proceedings papers in de Document Server@UHasselt op te laden. Voor andere publicaties wordt deponering sterk aangemoedigd. De Universiteitsbibliotheek zorgt hierbij voor maximale ondersteuning.   

Meer info

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen en antwoorden: Wat is het verschil tussen de 'green road' en de 'golden road'? Hoe staat UHasselt tegenover de 'golden road'? Hoe kan je achterhalen of jouw publicatie wel in open access mag ontsloten worden? etc.

Meer info

Kwaliteit en open access

Er leven veel vragen over de kwaliteit van open access publicatiekanalen, vooral van open access tijdschriften. Deze pagina bevat tips en tricks die u helpen om een kwalitatief open access tijdschrift te kiezen.

Meer info

Contactinformatie en nuttige links

Contactinformatie en nuttige links naar een aantal belangrijke en interessante websites, bronnen en tools die je bijkomende informatie verschaffen over alle mogelijke open access gerelateerde topics.

Meer info

Top