Nuttige links

U bent hier

 1. Auteursrecht
  1.1. Informatieve websites 
  1.2. Websites van Belgische beheersvennootschappen en belangenverenigingen
 2. Intellectuele rechten in het algemeen

 

1. Auteursrecht

1.1. Informatieve websites 

Belgische regelgeving

Europese regelgeving

Internationale regelgeving

1.2. Websites van Belgische beheersvennootschappen en belangenverenigingen

 • SABAM: de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers met als doel het innen en verdelen, administreren en beheren van alle auteursrechten in België en in de andere landen waar wederkerigheidsovereenkomsten zijn gesloten.
 • deAuteurs: beheersvennootschap dat auteursrechten int en verdeelt in opdracht van Nederlandstalige auteurs actief in volgende domeinen: audiovisueel, podiumkunsten, literatuur, strip en illustratie
 • SOFAM: beheersvennootschap gespecialiseerd in de visuele kunsten
 • Playright: Belgische vennootschap die zorgt voor het collectieve beheer van de naburige rechten van uitvoerende kunstenaars.
 • Assucopie (Fr.): beheersvennootschap dat de reprografierechten int en verdeelt in opdracht van educatieve, wetenschappelijke en universitaire auteurs
 • Scam: niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk die de auteursrechten of royalty’s beheert voor auteurs binnen de categorieën audiovisuele documentaire en radiodocumentaire, literatuur en andere geschriften, beelden, illustraties en foto’s, wetenschappelijk en pedagogisch werk, multimedia en non-fictie.
 • SACD: niet-commerciële burgerlijke collectieve vennootschap zonder winstoogmerk die de auteursrechten of royalty’s beheert voor auteurs binnen de categorieën televisie- en radiofictie, bioscoopfilm, theater, dans, scènemuziek en multimediafictie.
 • Auvibel: collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van beschermde werken
 • SIMIM: beheersvennootschap die de rechten van muziekproducenten beheert.
 • JAM: beheersvennootschap dat de auteursrechten van journalisten beheert
 • SEMU: beheersvennootschap voor muziekuitgevers
 • REPROBEL: centrale beheersvennootschap die in België belast is met de inning en de verdeling onder auteurs en uitgevers van de vergoedingen uit de wettelijke licenties voor de reprografie en het openbaar leenrecht.
 • Samenwerkingsverband Auteursrecht & Samenleving (SA&S): samenwerkingsverband tussen zeven Vlaamse organisaties uit cultuur, erfgoed, onderwijs en wetenschap. Samen versterken ze de positie van instellingen die opkomen voor de gebruiker en voor het publieke domein als het gaat over auteursrechten. Hiertoe bouwen ze gezamenlijk de nodige deskundigheid op. De zeven organisaties zijn Bibnet, FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw, Universiteit Gent, Luisterpuntbibliotheek, de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD), Vrije Universiteit Brussel en het Overleg Kunstorganisaties (OKO).

2. Intellectuele rechten in het algemeen

 • ThatsIP: Nederlandstalige e-learning over intellectuele eigendom (IE), specifiek ontwikkeld voor studenten uit het hoger onderwijs in Vlaanderen. Doelstelling van ThatsIP is studenten bewust te maken van wat intellectuele eigendom is, ze de verschillende IE-rechten te leren onderscheiden en te laten ervaren welke rechten in concrete situaties van belang zijn.
 • Webpagina’s van de FOD Economie met informatie over de Belgische regelgeving die betrekking heeft op de verschillende intellectuele rechten: auteursrecht, naburige rechten, octrooien, merken, tekeningen of modellen, databanken, kweekproducten, geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen, topografieën van halfgeleiders.
Top