Hoe kan ik in Open Access publiceren?

U bent hier

Twee opties of “routes” om onderzoeksresultaten in Open Access te publiceren

 • de groene route ('green road'):

  Je publiceert je werk achter een betaalmuur (in een tijdschrift met een abonnementsmodel), maar na publicatie plaats je de auteursversie van je artikel in een gratis online databank, zoals bijv. de Document Server (d.i. de institutionele repository van UHasselt), waarna het vrij beschikbaar wordt voor de rest van de wereld. Uiteraard gebeurt dit steeds binnen de limieten van wat het copyright toelaat. 

  UHasselt heeft een Open Access beleid uitgewerkt gebaseerd op de groene route. Lees er hier alles over.

 • de gouden route ('golden road')

  Je publiceert je werk onmiddellijk in Open Access op de website van de uitgever en maakt zo de published version ervan vrij toegankelijk voor het publiek. De lezer moet niet betalen om toegang te krijgen tot je publicatie.

  Deze route is doorgaans niet gratis. De publicatiekosten - de zogenaamde ‘article processing charges’ (APC’s)  - worden betaald door de auteur of zijn instelling. Die publicatie fee schommelt tussen de 0 en de 2.500 euro; in uitzonderlijke gevallen kunnen zelfs bedragen van 5.000 euro gevraagd worden. De UHasselt voorziet geen fonds waarmee deze APC’s betaald kunnen worden, noch zijn er in Vlaanderen deals met uitgevers over de financiering van APC’s. Vooraleer je de kosten echter zelf gaat betalen, loont het de moeite om na te gaan of je onderzoeksfinancier niet (gedeeltelijk) kan tussenkomen.

  Ter info:
  Oorspronkelijk werd de gouden route uitsluitend door “full” Open Access tijdschriften aangeboden, maar vandaag de dag zijn er ook steeds meer hybride journals, d.i. traditionele tijdschriften die zowel met het abonnementsmodel werken als auteurs de mogelijkheid geven om hun specifieke artikel in Open Access beschikbaar te stellen mits betaling van een APC. Deze praktijk wordt ook wel ‘double dipping’ genoemd, aangezien de uitgever twee keer langs de kassa passeert. De kosten voor de APC’s komen immers bovenop de normale abonnementsprijs van het tijdschrift. Om die reden raadt de UHasselt het Open Access publiceren in hybride journals af.

Een alternatieve route: de Belgische Open Access wetgeving

Mochten bovenstaande opties niet mogelijk zijn en/of niet volstaan om te voldoen aan de voorwaarden van je funder, dan is de Belgische Open Access wetgeving een mogelijke oplossing. Deze wet geeft je het recht om de auteursversie van je tijdschriftartikels - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - gratis in Open Access beschikbaar te stellen via onze repository, en dit na een embargoperiode van maximaal 12 (voor de humane en sociale wetenschappen) of 6 (voor alle andere wetenschappen) maanden. Interessant is dat deze wet de embargobepalingen van je uitgever steeds overrulet. Meer info vind je hier

Indien je voor een publicatie specifiek van deze Belgische Open Access wetgeving gebruik wenst te maken, gelieve dit dan te melden aan de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be of hilde.cleeren@uhasselt.be) en in de Document Server de auteursversie van je artikel op te laden. Deze laatste wordt vervolgens door de bibliotheek onder het juiste embargo gezet.

Top