Didactische literatuur te raadplegen als ebook

U bent hier

We zetten graag ons aanbod in de kijker van aanbevolen en verplichte didactische boeken die niet alleen op papier, maar ook digitaal gratis te raadplegen zijn door UHasselt studenten en personeel. Alle in de Excellijst (xlsx) vermelde boeken zijn zowel on als off campus beschikbaar. Ze zijn alfabetisch gesorteerd op boektitel. De boeken waarvoor in de kolom G “Platform” Strada lex of Jura vermeld staat, zijn normaal gezien enkel on campus te bekijken, maar omwille van de coronacrisis hebben de uitgevers de toegang tijdelijk ook off campus opengezet. Het is onduidelijk hoelang deze gunst nog verleend zal worden.

Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij Eline Schoeters (eline.schoeters@uhasselt.be).