Abonnement op SocialEye

U bent hier

Sinds 9 juni heeft de UHasselt een abonnement op SocialEye. SocialEye is een online kennisplatform dat expliciet focust op arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht.

Wat vind je zoal terug in deze databank?

  • Gefundeerde en diepgravende besprekingen over alle aspecten van het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht, met verwijzingen naar wetgeving en rechtspraak.
  • Aangevuld met sectorale informatie: cao’s per sector, met een samenvatting van de sectorale afwijkingen voor de belangrijkste onderwerpen.
  • Nieuws: korte artikels over nieuwe en gewijzigde wetgeving verschenen in het Belgisch Staatsblad, relevante wetsontwerpen en -voorstellen, parlementaire vragen en antwoorden, berichten in de vakpers, …
  • Thematische fiches maken je wegwijs in de belangrijkste topics.
  • Rechtspraak: een korte bespreking van alle relevante vonnissen en arresten van hogere en lagere rechtscolleges met betrekking tot het sociaal recht, met toegang tot de volledige tekst van het vonnis of arrest.
  • Wetgeving: de gecoördineerde wetten, KB's, nationale cao's, decreten,... met betrekking tot het sociaal recht.
  • Invulbare modellen en formulieren. 

Opgelet: deze (Kluwer-)databank is enkel on campus raadpleegbaar.