Abonnement op 6 'International Encyclopaedia of Laws'

U bent hier

Sinds vorige week heeft de UHasselt een online abonnement op 6 'International Encyclopaedia of Laws'. Elke encyclopedie omvat een rechtstak waarin voor heel wat landen een monografie beschikbaar is die beschrijft hoe het nationale rechtssysteem het betreffende rechtsgebied regelt. Deze nationale monografieën worden zo nodig aangevuld met internationale monografieën waarin (a) de werking en de activiteiten van supranationale organisaties worden uiteengezet die van invloed zijn op het desbetreffende rechtsgebied, of (b) die vanuit een vergelijkend perspectief een overzicht van de bewuste rechtstak geven.

De Universiteit Hasselt heeft concreet een abonnement op de volgende 6 IEL:

  • IEL Constitutional Law
  • IEL Contracts
  • IEL Environmental Law
  • IEL Family and Succession Law
  • IEL Property and Trust Law
  • IEL Tort Law

Ter info: via de Universiteit Maastricht hebben de studenten en personeelsleden van de faculteit Rechten daarnaast ook toegang tot 4 extra IEL:

  • IEL Civil Procedure
  • IEL Labour Law and Industrial Relations
  • IEL Migration Law
  • IEL Religion