Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Bibliotheekreglement

Bibliotheekreglement Rechtsbibliotheek Limburg (pdf)

Folders met algemene informatie:

Lid worden

Studenten en personeelsleden van de Universiteit Hasselt zijn automatisch lid; hun studenten- of personeelskaart doet dienst als bibliotheekkaart. Leden van de associatie kunnen lid worden op vertoon van hun studenten- of personeelskaart.

(Ere-)magistraten en medewerkers van de hoven, rechtbanken en gerechtelijke diensten verbonden aan FOD Justitie Limburg zijn ook automatisch lid; zij ontvangen een lidkaart.

Advocaten verbonden aan de Limburgse balie, evenals gerechtsdeurwaarders en notarissen, kunnen lid worden voor € 5,00/jaar.

Externen kunnen lid worden voor € 20,00/jaar of € 3,00/dag.

Alumni (bachelors en masters) hebben toegang tot de Rechtsbibliotheek Limburg mits ze geregistreerd zijn als alumnus van de faculteit rechten van de UHasselt (€ 15,00/jaar) en over een alumnikaart beschikken. Lees hier hoe alumni lid kunnen worden van de alumnivereniging (pdf) en/of hoe men dat lidmaatschap jaarlijks kan vernieuwen (pdf). Voor bijkomende info kunnen alumni ook steeds terecht op het e-mailadres alumnirechten@uhasselt.be.

Gedragscode

In de leeszaal dien je iedere activiteit te vermijden die de goede werking van de bibliotheek of de andere lezers kan storen. Andere bezigheden - tenzij deze noodzakelijk voor studie en onderzoek - zijn niet toegelaten.

  • er wordt niet luidop gesproken of getelefoneerd;
  • de Rechtsbibliotheek is rookvrij;
  • eten en drinken zijn niet toegelaten;
  • tassen, jassen en dergelijke dien je op te bergen in de daarvoor voorziene lockers.

Je plaatst de door jou geraadpleegde documenten steeds in het 'rek voor gebruikte werken'. Daarna plaatst het bibliotheekpersoneel het materiaal op zijn beurt terug in de bibliotheek.

Wegens het beperkt aantal zitplaatsen krijgt opzoekingwerk voorrang in de bibliotheek. Voor het louter studeren verwijzen wij de studenten graag naar de zelfstudielokalen van de Oude Gevangenis (campus Hasselt) en de Bbibliotheek Hasselt Limburg.