Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Achtergrond en samenwerking met partners

De Rechtsbibliotheek Limburg (RBL), gelegen in het Hasseltse Gerechtsgebouw, is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, de FOD Justitie en alle Limburgse korpsen, de Balie Limburg, het Notariaat en de Gerechtsdeurwaarders.

Dankzij deze unieke samenwerking op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de RBL haar bezoekers een uitgebreide en actuele collectie aanbieden, zowel digitaal als op papier.
De RBL wordt concreet geleid door een Stuurgroep (dagelijks bestuur) die bestaat uit drie leden van de Universiteit Hasselt en drie leden van de Limburgse korpsen. Deze stuurgroep legt op haar beurt verantwoording af aan een Bibliotheekcommissie waarin alle bovenstaande partners vertegenwoordigd zijn en waarin de onderlinge samenwerking centraal staat.
Tony Heeren, die als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg een pioniersrol speelde bij de oprichting van de RBL, werd na zijn pensionering einde augustus 2019 benoemd tot erevoorzitter van de RBL.

Om de UHasselt studenten een zo uitgebreid mogelijke collectie aan te bieden, verkregen zij daarnaast ook toegang tot een netwerk van bibliotheken.

Een belangrijke partner in het samenwerkingsverband is de Bibliotheek Hasselt Limburg - de voormalige PBL - waar in de catalogus een basiscollectie recht kan geraadpleegd worden die vooral gericht is op de bachelor-studenten. De BHL stelt overigens ook een uitgebreid studieplatform ter beschikking. Studenten van UHasselt zijn automatisch lid van deze bibliotheek. Studenten die al lid waren, zien hun lidmaatschap automatisch verlengd.

De studenten van de rechtsfaculteit kunnen ook terecht in de bibliotheken van de KU Leuven en de Universiteit Maastricht, dit in het kader van opleidingen die gezamenlijk ingericht worden. Deze collecties zijn vooral van belang voor de master-studenten.

  • Om je bezoek aan de rechtsbibliotheek van de KU Leuven vlot te laten verlopen, is het wenselijk om je vooraf (eenmalig) te registreren via https://account.kuleuven.be/register.html. Je krijgt dan een b-nummer (samen met een eigen paswoord) en bij je bezoek wordt dit b-nummer gekoppeld aan je bibliotheekkaart. Met dit b-nummer (en paswoord) kan je vervolgens, tijdens elk bezoek aan de bib, inloggen op het wifi-netwerk "Campusroam". Ook gebruik je dit b-nummer om in te loggen op de catalogus Limo. Alle info hierover vind je op https://bib.kuleuven.be/rbib/toegang-en-gebruik/toegang-en-registratie. Opgelet: de studenten Rechten hebben off campus géén toegang tot de e-bronnen van de KU Leuven; on campus in Leuven kunnen ze wél alle databanken raadplegen.
  • Als student aan de faculteit rechten ontvang je in het begin van het eerste academiejaar zowel een UM-card voor de bibliotheek van de Universiteit Maastricht als UM-logingegevens voor het raadplegen van hun elektronische bronnen, ook van thuis uit.