Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Achtergrond en samenwerking met partners

Samenwerking met Limburgs juridisch werkveld
Samenwerking met Universiteit Maastricht
Samenwerking met KU Leuven
Samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg
 

Samenwerking met Limburgs juridisch werkveld

De Rechtsbibliotheek Limburg (RBL), gelegen in het Hasseltse Gerechtsgebouw, is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, de FOD Justitie en alle Limburgse korpsen, de Balie Limburg, het Notariaat en de Gerechtsdeurwaarders.

Dankzij deze unieke samenwerking op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de RBL haar bezoekers een uitgebreide en actuele collectie aanbieden, zowel digitaal als op papier.

De RBL wordt concreet geleid door een Stuurgroep (dagelijks bestuur) die bestaat uit drie leden van de Universiteit Hasselt en drie leden van de Limburgse korpsen. Deze stuurgroep legt op haar beurt verantwoording af aan een Bibliotheekcommissie waarin alle bovenstaande partners vertegenwoordigd zijn en waarin de onderlinge samenwerking centraal staat.

Tony Heeren, die als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg een pioniersrol speelde bij de oprichting van de RBL, werd na zijn pensionering einde augustus 2019 benoemd tot erevoorzitter van de RBL.
 

Samenwerking met Universiteit Maastricht

UHasselt rechtenstudenten (bachelors, masters, phd-studenten) ontvangen bij de start van hun (eerste) academiejaar per e-mail een UM-studentennummer + wachtwoord voor het raadplegen van de e-bronnen waarop UMaastricht geabonneerd is. Deze UM-logingegevens blijven geldig zolang de studenten aan de Universiteit Hasselt verbonden zijn. Ingeval van problemen met de UM-logingegevens: contacteer Servicedesk-ICTS@maastrichtuniversity.nl of 0031(0)43 388 5555.

Studenten die fysiek toegang tot de bibliotheek van Universiteit Maastricht willen, kunnen een UM-bibliotheekkaart aanvragen via umcard@maastrichtuniversity.nl vergezeld van hun geboortedatum en een pasfoto. Tip: in het UHasselt-studentendossier - via E-id - kan steeds een pasfoto teruggevonden worden.

Ter informatie

Universiteit Maastricht en Universiteit Hasselt hebben een lange traditie van academische samenwerking. Deze intense samenwerking heeft zelfs een rechtsvorm gekregen via de oprichting van de ‘“Transnationale Universiteit Limburg” (tUL). Universiteit Hasselt en tUL worden door de Vlaamse overheid beschouwd als één en dezelfde academische instelling die de wettelijke erkenning kreeg om opleidingen binnen verschillende vakgebieden te organiseren. De gezamenlijke opleiding Rechten - eveneens erkend door de Vlaamse overheid - is hiervan een mooi voorbeeld. Naast de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht is ook de Katholieke Universiteit Leuven een partner.

Het rechtenprogramma wordt effectief opgevat en voorgesteld als een opleiding met drie partners, waaraan elke partner bijdraagt in termen van personeel, middelen en inhoud. De studenten van dit programma moeten dan ook niet alleen beschouwd worden als studenten van Universiteit Hasselt, maar ook van de Universiteit Maastricht en de KU Leuven. Dit blijkt onder meer uit het feit dat alle drie de instellingen vertegenwoordigd zijn op de diploma's die na voltooiing van de programma's worden uitgereikt.

Hieruit volgt logischerwijs dat studenten van de gezamenlijke opleiding Rechten naast een studentenaccount van de Universiteit Maastricht, ook wederzijdse toegang tot de bibliotheken krijgen. Dit is gebaseerd op een jarenlange overeenkomst tussen de drie partners en wordt beschouwd als een fundamentele pijler van hun samenwerking in het kader van dit programma.

 

Samenwerking met KU Leuven

Aangezien KU Leuven een partner is in de gezamenlijke rechtenopleiding, kunnen UHasselt rechtenstudenten ook gratis terecht in de rechtsbibliotheek van de KUL. Om een bezoek aan deze rechtsbibliotheek vlot te laten verlopen, is het wenselijk om vooraf (eenmalig) te registreren via https://account.kuleuven.be/register.html. Men krijgt dan een b-nummer (samen met een eigen paswoord) en bij een bezoek wordt dit b-nummer gekoppeld aan de KUL-bibliotheekkaart. Met dit b-nummer (en paswoord) kan men vervolgens, tijdens elk bezoek aan de bib, inloggen op het wifi-netwerk "Campusroam". Dit b-nummer kan ook gebruikt worden om in te loggen op de catalogus Limo.

Opgelet, om misverstanden te vermijden: UHasselt rechtenstudenten hebben off campus géén toegang tot de e-bronnen van KU Leuven. Wensen ze toegang tot het online aanbod van de KU Leuven, dan moeten ze zich dus fysiek verplaatsen naar de KUL-rechtsbibliotheek.
 

Samenwerking met Bibliotheek Hasselt Limburg

Personeelsleden en studenten van de faculteit Rechten zijn automatisch lid van de Bibliotheek Hasselt Limburg (BHL); zij hoeven hiervoor geen verdere actie te ondernemen. In de loop van de maand oktober ontvangt elk nieuw lid een BHL-kaart. Studenten en personeelsleden die al lid waren, zien hun lidmaatschap automatisch verlengd.