Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Achtergrond en samenwerking met partners

De Rechtsbibliotheek Limburg (RBL), gelegen in het Hasseltse Gerechtsgebouw, is het resultaat van een samenwerking tussen de Universiteit Hasselt, de FOD Justitie en alle Limburgse korpsen, de Balie Limburg, het Notariaat en de Gerechtsdeurwaarders.

Dankzij deze unieke samenwerking op het snijvlak van onderzoek, onderwijs en praktijk, kan de RBL haar bezoekers een uitgebreide en actuele collectie aanbieden, zowel digitaal als op papier.

De RBL wordt concreet geleid door een Stuurgroep (dagelijks bestuur) die bestaat uit drie leden van de Universiteit Hasselt en drie leden van de Limburgse korpsen. Deze stuurgroep legt op haar beurt verantwoording af aan een Bibliotheekcommissie waarin alle bovenstaande partners vertegenwoordigd zijn en waarin de onderlinge samenwerking centraal staat.

Tony Heeren, die als voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Limburg een pioniersrol speelde bij de oprichting van de RBL, werd na zijn pensionering einde augustus 2019 benoemd tot erevoorzitter van de RBL.

Om de rechtenstudenten een zo uitgebreid mogelijke collectie aan te bieden, verkregen zij daarnaast ook toegang tot een netwerk van bibliotheken. Meer info: zie Samenwerking met andere bibliotheken.