Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Achtergrond en samenwerking met partners

De Rechtsbibliotheek Limburg (RBL) is het resultaat van een samenwerking tussen de Federale Overheidsdienst Justitie, de Limburgse Balie en de Universiteit Hasselt.

De bibliotheekcollecties van de diverse gerechtshoven (Arbeidshof, Arbeidsrechtbank, Ondernemingsrechtbank, Parket, Politierechtbank, Rechtbank van Eerste Aanleg en Vredegerecht Kanton I) en de rechtscollectie van de Universiteit Hasselt werden samengevoegd tot de Rechtsbibliotheek Limburg en opgesteld in het nieuwe Gerechtshof aan het station in Hasselt. Door deze samenwerking ontstond er een degelijke collectie die zowel gebruikt wordt door onderzoekers en studenten van UHasselt als door rechters en medewerkers van de gerechtshoven en leden van de balie. In die zin is de RBL een (unieke) ontmoetingsplaats tussen onderzoek en praktijk.

Om onze studenten een zo uitgebreid mogelijke collectie aan te bieden, verkregen zij daarnaast ook toegang tot een netwerk van bibliotheken.

Een belangrijke partner in het samenwerkingsverband is de Bibliotheek Hasselt Limburg - de voormalige PBL - waar in de catalogus een basiscollectie recht kan geraadpleegd worden die vooral gericht is op de bachelor-studenten. De BHL stelt overigens ook een uitgebreid studieplatform ter beschikking. Studenten van UHasselt zijn automatisch lid van deze bibliotheek. Studenten die al lid waren, zien hun lidmaatschap automatisch verlengd.

De studenten van de rechtsfaculteit kunnen ook terecht in de bibliotheken van de KU Leuven en de Universiteit Maastricht. Deze collecties zijn vooral van belang voor de master-studenten.

  • Om je bezoek aan de rechtsbibliotheek van de KU Leuven vlot te laten verlopen, is het wenselijk om je vooraf (eenmalig) te registreren via https://account.kuleuven.be/register.html. Je krijgt dan een b-nummer (samen met een eigen paswoord) en bij je bezoek wordt dit b-nummer gekoppeld aan je bibliotheekkaart. Met dit b-nummer (en paswoord) kan je vervolgens, tijdens elk bezoek aan de bib, inloggen op het wifi-netwerk "Campusroam". Ook gebruik je dit b-nummer om in te loggen op de catalogus Limo. Alle info hierover vind je op https://bib.kuleuven.be/rbib/toegang-en-gebruik/toegang-en-registratie. Opgelet: de studenten Rechten hebben off campus géén toegang tot de e-bronnen van de KU Leuven; on campus in Leuven kunnen ze wél alle databanken raadplegen.
  • Als student aan de faculteit rechten ontvang je in het begin van het eerste academiejaar zowel een UM-card voor de bibliotheek van de Universiteit Maastricht als UM-logingegevens voor het raadplegen van hun elektronische bronnen, ook van thuis uit.