Campusbibliotheek Diepenbeek

U bent hier

Faciliteiten

Je kan rustig studeren

Veel studenten gebruiken de bibliotheek als een plaats om te studeren. We verwachten van iedereen dat de stilte en rust gerespecteerd wordt.
Omdat de vraag vaak groter is dan het aanbod, worden de werk- en studieplekken in de bibliotheek voorbehouden voor de studenten van de Universiteit Hasselt (en leden van de associatie).

Door de Coronamaatregelen zijn de beschikbare zitplaatsen in de bibliotheek beperkt. Er werd immers overal 1,5m afstand voorzien tussen de werkplekken. Om iedereen een faire kans te geven om een studieplek in de bibliotheek te bemachtigen, wordt er daarom vanaf september 2020 – en zolang de Coronamaatregelen aanhouden – met een online reservatiesysteem gewerkt: Take a seat! Meer informatie en FAQ op https://bibliotheek.uhasselt.be/nl/take-a-seat.

Het dragen van een mondkapje is verplicht gedurende het volledige bibliotheekbezoek.

Je kan een groepswerk maken

UHasselt studenten hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van 10 lokalen voor groepswerk: 6 open groepswerklokalen (die vrij toegankelijk zijn en 6 stoelen tellen) en 4 gesloten groepswerklokalen (die gereserveerd moeten worden en 8 stoelen tellen). In deze ruimtes mag rustig gepraat worden.

T.g.v. de Coronamaatregelen zijn de gesloten groepswerklokalen permanent afgesloten en niet langer reserveerbaar. De open groepswerklokalen werden dan weer tijdelijk omgevormd tot individuele studieplekken.

Je kan printen, kopiëren en scannen

Studenten, personeelsleden en emeriti kunnen printen, kopiëren en scannen via hun studentenkaart/personeelskaart (cf. voorzie je kaart via PingPing van het nodige krediet!). 
Voor externen (zonder bibliotheekkaart) is het momenteel niet mogelijk om gebruik te maken van deze faciliteiten.

Je kan gebruik maken van de PC’s en/of je kan online met je laptop/tablet op het UHasselt netwerk

Alle bezoekers kunnen vrij gebruik maken van de desktops die voorzien zijn in de bibliotheek. Het is ook mogelijk om met een eigen toestel aan te melden op het draadloze UHasselt netwerk. Externen kunnen een wifi-dagpas aanvragen via wifi.uhasselt.be; de toegang is in dat geval 24 uur geldig.
In de leeszaal van de Universiteitsbibliotheek is er daarnaast een Eduroam-netwerk beschikbaar. Eduroam is een internationaal samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen en zorgt ervoor dat studenten, personeelsleden en emeriti van de aangesloten instellingen kunnen aanmelden met hun eigen gebruikersnaam en wachtwoord in een andere aangesloten instelling. Alle Vlaamse universiteiten zijn aangesloten bij Eduroam. Via de website van Eduroam krijg je een volledig overzicht van deelnemende universiteiten en hogescholen.

Lenen / Verlengen / Reserveren

Uitlenen

Studenten en externen kunnen vier boeken per keer uitlenen en dit voor een periode van vier weken.
Personeelsleden en emeriti van de Universiteit Hasselt kunnen meer dan vier boeken ontlenen en genieten bovendien van een uitleenmogelijkheid op lange termijn (d.w.z. tot 15 september eerstkomend).
Via Mijn bibliotheek kan je steeds nagaan welke boeken je ontleend hebt.

Innemen

Lezers dienen hun boeken op tijd terug in te leveren aan de balie van de bibliotheek. Wie te laat is, wordt voor twee weken uitgesloten uit de ontleendienst. Na de derde rappel, krijgt de ontlener een factuur voor de gemaakte rappelkosten en een factuur voor de vervanging van de geleende boeken.

Verlengen

Het is mogelijk een boek te verlengen (indien het niet gereserveerd werd). Dit kan je (tot tweemaal toe) online doen via Mijn bibliotheek.

Reserveren

Het is mogelijk om werken die uitgeleend zijn via de bibliotheekbalie te reserveren.
Een werk dat voor lange termijn ontleend is (aan personeelsleden of emeriti) dient zo vlug mogelijk teruggebracht te worden wanneer het door een andere lezer gereserveerd wordt.

Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet in de bibliotheek aanwezig zijn of niet elektronisch bereikt kunnen worden, kunnen in een andere bibliotheek aangevraagd worden. Meer informatie over de procedure en de tarieven