Rechtsbibliotheek Limburg

U bent hier

Samenwerking met Universiteit Maastricht

Universiteit Maastricht en Universiteit Hasselt hebben een lange traditie van academische samenwerking. Deze intense samenwerking heeft zelfs een rechtsvorm gekregen via de oprichting van de ‘“Transnationale Universiteit Limburg” (tUL). Universiteit Hasselt en tUL worden door de Vlaamse overheid beschouwd als één en dezelfde academische instelling die de wettelijke erkenning kreeg om opleidingen binnen verschillende vakgebieden te organiseren. De gezamenlijke opleiding Rechten - eveneens erkend door de Vlaamse overheid - is hiervan een mooi voorbeeld. Naast de Universiteit Hasselt en Universiteit Maastricht is ook de Katholieke Universiteit Leuven een partner.

Het rechtenprogramma wordt effectief opgevat en voorgesteld als een opleiding met drie partners, waaraan elke partner bijdraagt in termen van personeel, middelen en inhoud. De studenten van dit programma moeten dan ook niet alleen beschouwd worden als studenten van Universiteit Hasselt, maar ook van de Universiteit Maastricht en de KU Leuven. Dit blijkt onder meer uit het feit dat alle drie de instellingen vertegenwoordigd zijn op de diploma's die na voltooiing van de programma's worden uitgereikt.

Hieruit volgt logischerwijs dat studenten van de gezamenlijke opleiding Rechten naast een studentenaccount van de Universiteit Maastricht, ook wederzijdse toegang tot de bibliotheken krijgen. Dit is gebaseerd op een jarenlange overeenkomst tussen de drie partners en wordt beschouwd als een fundamentele pijler van hun samenwerking in het kader van dit programma. Belangrijk om weten is dat enkel studenten die een opleiding volgen binnen deze samenwerking een studentenaccount van de Universiteit Maastricht krijgen, met als doel hun studies tot een goed einde te kunnen brengen.