Lancering nieuwe Document Server@UHasselt

U bent hier

Omtrent de Document Server@UHasselt  |  De Document Server@UHasselt wordt opgewaardeerd  |  Hulp

Omtrent de Document Server@UHasselt

De Document Server@UHasselt werd in 2004 opgestart. Deze databank bevat de publicatieoutput (inclusief jaarverslagen en magazines) en de artistieke creaties van de Universiteit Hasselt.

Op 1 oktober 2016 trad het door de Raad van Bestuur goedgekeurde open access-beleid in voege. Elke UHasselt auteur laadt sindsdien de auteursversie van haar/zijn ‘peer-reviewed’ publicaties in de Document Server@UHasselt op, alsook andere vormen van output. De auteurs worden hierin ondersteund door de Universiteitsbibliotheek, die de repository beheert. De Document Server@UHasselt is het uitstalraam van het open access-beleid van de Universiteit Hasselt.

In 15 jaar tijd is de Document Server@UHasselt een waardevol instrument geworden voor het beheer van de onderzoeksoutput van de universiteit. Het omvat essentiële informatie ter ondersteuning van de ontwikkeling van het onderzoeksbeleid:

  • Data voor bibliometrische rapporten;
  • Rapportering aan VABB, ECOOM, iMinds, FRIS, etc.;

Als onderzoeker aan de Universiteit Hasselt kan je er publicaties en artiestieke output invoeren. De bibliotheekmedewerkers controleren de kwaliteit van de metadata waarna de publicaties in de onderzoekscollecties worden opgenomen. Daarnaast worden de publicaties die in de Web of Science terechtkomen en die de affiliatiegegevens van de Universiteit Hasselt bevatten, door de bibliotheekmedewerkers gecontroleerd en indien nodig alsnog opgeladen in de Document Server, waarna de onderzoeker de auteursversie kan aanleveren.

De Document Server@UHasselt wordt opgewaardeerd

The Document Server@UHasselt is ontwikkeld op basis van de open source software DSpace. Sinds 2011 wordt versie 1.7.2 gebruikt, verder ontwikkeld en aangepast door de informaticadienst. DSpace is verder geëvolueerd. Versie 6.2 is in gebruik, terwijl versie 1.7.2 al enkele jaren niet meer ondersteund wordt. Daarom besloot de universiteit de Document Server@UHasselt up te daten naar de actuele versie van DSpace, maar met behoud van de specifieke functionaliteiten die door UHasselt werden ontwikkeld.

De ontwikkeling werd na een internationale procedure uitbesteed aan 4Science, een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in de DSpace software. Een belangrijke reden om voor 4Science te kiezen, was dat zij akkoord gingen om de softwarecode onder een open source licentie te publiceren en onder te brengen in de volgende versie van DSpace. Daardoor bevat de Document Server@UHasselt reeds functionaliteiten die pas in 2020 in DSpace zullen worden geïntegreerd.

Met de upgrade beoogt de Universiteitsbibliotheek een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voor de onderzoeker, in de eerste plaats bij het invoeren van haar/zijn publicaties. De volledig vernieuwde invoermodule maakt het mogelijk om automatisch een beschrijving te genereren. De auteur voert een pdf van zijn gepubliceerde publicatie of een identificatienummer (DOI, PubMed ID, ArXiV ID or ORCID) in om automatisch metadata te genereren. De invoermodule zal verder auteursnamen en tijdschriften identificeren. De onderzoeker hoeft enkel het bestand na te kijken en de nodige administratieve gegevens aan te vullen. De kwaliteitscontrole op de data blijft een taak van de Universiteitsbibliotheek. De beschrijvende en administratieve metadata, alsook de toegankelijkheid, worden er grondig gecontroleerd.

De gebruikersinterface werd tenslotte opgefrist met extra mogelijkheden voor publicatielijsten van personen en diensten en exportfuncties naar reference managers en rapportformaten (FWO en VABB).

De structuur en de invoer van de artistieke input zal in een volgende fase aangepakt worden.

Hulp

De Universiteitsbibliotheek stelde enkele video's samen waarin de verschillende mogelijkheden om een publicatie in de Document Server@UHasselt op te laden, kort worden uitgelegd:

Eveneens beschikbaar: checklist voor nieuwe submissions in de Document Server (xls): wat zijn de verplicht in te vullen velden?

Voor dringende ondersteuning, contacteer:

  • Hilde Cleeren, 011/26.90.77
  • Pieter Lernout, 011/26.81.28