Oefeningen module 6

U bent hier

Oefeningen module 6

Slide 1/13

Vraag 1. Hoe geef je een definitie weer in je verslag?

Je wil onderstaande definitie van Tennekes (Tennekes, J. (1995). Organisatiecultuur: een antropologische visie. Leuven/Apeldoorn: Garant)  van het begrip organisatiecultuur gebruiken:

een samenhangend geheel van werkelijkheidsconcepties, waarden en gedragsregels dat betrekking heeft op het werk dat binnen de organisatie wordt verricht en op de wijze waarop mensen binnen de organisatie met elkaar omgaan (1995, p. 57)

Hoe geef je deze definitie weer in je verslag?