Module 3 - Hoe vind ik de gezochte informatie?

U bent hier

6. Samenvatting

Publicaties terugvinden via de UHasselt Discovery Service

 • Er is zowel een eenvoudig als een geavanceerd zoekscherm beschikbaar. De zoekresultaten worden standaard weergegeven op basis van hun relevantie.
 • De UHasselt Discovery Service zal bij het tonen van zoekresultaten onmiddellijk controleren of er een elektronische en/of gedrukte versie van de gevonden publicaties beschikbaar is.
 • Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden:
  • De elektronische versie is full text beschikbaar voor UHasselt
   Via de link Full Text Online of Available Online kan je meteen doorklikken naar de elektronische versie van deze publicatie.
  • De gedrukte versie is beschikbaar in de Universiteitsbibliotheek Hasselt 
   Je krijgt het plaatskenmerk uit de UHasselt bibliotheekcatalogus te zien (cf. de aanduiding van de vindplaats op het rek), alsook de locatie waar de publicatie te vinden is (bijvoorbeeld Campus Diepenbeek - Leeszaal). Door op het plaatskenmerk te klikken, spring je rechtstreeks naar de UHasselt bibliotheekcatalogus en kan je meteen nagaan of de publicatie al dan niet uitleenbaar/beschikbaar is.
  • Noch de elektronische versie, noch de gedrukte versie is beschikbaar voor UHasselt, maar de publicatie kan via 'IBL' aangevraagd worden uit een andere bibliotheek 
   Via de link Citation Online kunnen geregistreerde personeelsleden van UHasselt een digitaal formulier indienen om via interbibliothecair leenverkeer het gewenste document in een andere bibliotheek op te vragen. Studenten kunnen enkel via de bibliotheekbalie een aanvraag indienen.

E-tijdschriften en e-boeken terugvinden via de A-tot-Z lijst

 • In de A-tot-Z lijst vind je een overzicht van alle e-journals en e-books waar UHasselt full-text toegang toe heeft.
 • Er zijn aparte tabbladen voorzien voor enerzijds e-journals en anderzijds e-books, al kunnen beide collecties ook samen doorzocht worden.
 • Bij elk publicatie staat minstens één link naar de elektronische versie.
 • Bij de tijdschriften wordt ook telkens vermeld tot welke jaargangen men toegang heeft en of er al dan niet een embargo van kracht is.

Boeken en tijdschriften terugvinden in de Anet-catalogus

 • Je kan kiezen tussen de opties "Snelzoeken", "Eenvoudig zoeken" en "Geavanceerd zoeken".
 • Enkel de resultaten die in het vet staan, zijn in het bezit van de Universiteitsbibliotheek Hasselt!
 • Het scherm met de volledige beschrijving van een titel geeft duidelijk aan in welke bibliothe(e)k(en) het bewuste boek of tijdschrift terug te vinden is en wat het precieze plaatskenmerk is. Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden:
  • Er is een elektronische versie beschikbaar.
   ​De link naar de elektronische versie wordt getoond.
  • Er is een gedrukte versie beschikbaar in UHasselt.
   Het precieze plaatskenmerk wordt getoond.
  • Er is geen gedrukte versie beschikbaar in UHasselt.
   Via de knop Documentaanvraag kunnen geregistreerde personeelsleden van UHasselt een digitaal formulier indienen om het gewenste document in een andere bibliotheek op te vragen. Studenten kunnen enkel via de bibliotheekbalie een aanvraag indienen.

Tijdschriftartikels terugvinden in afzonderlijke databanken

 • Het aanbod van de bibliotheek is ruimer dan enkel de UHasselt Discovery Service, de A-tot-Z lijst en de Anet-catalogus. Je moet ook zoekopdrachten kunnen uitvoeren in de verschillende databanken waarop UHasselt geabonneerd is (en dan vooral die databanken die niet doorzocht worden door de Discovery Service).
 • In de meeste databanken wordt gewerkt met zgn. link resolvers, zodat je bij de gevonden bibliografische referentie onmiddellijk een link vindt naar de elektronische versie (indien beschikbaar voor UHasselt).

UHasselt publicaties terugvinden in de Document Server@UHasselt

 • Deze databank biedt een overzicht van de wetenschappelijke publicaties van de onderzoekers, onderzoeksgroepen en -instituten van de Universiteit Hasselt.
 • Naast de publicaties van de onderzoekers, waaraan zoveel mogelijk full-text documenten worden toegevoegd, bevat deze databank ook de eindverhandelingen en doctoraten van de universiteit.