Module 2 - Hoe formuleer ik een goede zoekactie?

U bent hier

3. Samenvatting

 • De kwaliteit van je zoekresultaten is in zeer grote mate afhankelijk van het gebruik van de juiste zoektermen.
 • Om je onderzoeksdomein te verkennen en je onderwerp af te bakenen, kan je gebruik maken van algemene zoekmachines, grasduinen in (wetenschappelijke) webgidsen, een beroep doen op (online) naslagwerken of wetenschappelijke en/of review tijdschriften doornemen.
 • Het is belangrijk om een scherp geformuleerde probleemstelling af te leiden uit het opgegeven onderwerp. Wat is je precieze opdracht? Wat mag je (zeker niet) doen? Hoe ver mag/moet je gaan in het opzoeken van informatie over je onderwerp? Tegen wanneer moet alles klaar zijn?...
 • Uit die goed afgelijnde probleemstelling kan je de sleutelwoorden afleiden, d.i. een beperkt aantal kernbegrippen met onmiddellijke relevantie voor je opdracht.
 • Als je de sleutelwoorden van je probleemstelling aanvult met vertalingen, synoniemen, de enkelvouds- of meervoudsvorm, engere en/of ruimere en/of gerelateerde termen, kom je tot een goede set van geschikte zoektermen.

Hoe zoektermen met elkaar combineren?

Techniek 1: Booleaanse operatoren (AND, OR, NOT)

 • AND: Hiermee zoek je enkel naar informatie die beide zoektermen bevat (doorsnede).
 • OR: Hiermee zoek je naar informatie die ten minste één van beide zoektermen bevat (unie).
 • NOT: Hiermee zoek je naar informatie die de eerste maar niet de tweede zoekterm bevat (verschil).

Techniek 2: Truncatietekens (wildcards)

 • * (asterisk): gebruik je ter vervanging van één of meerdere karakters. Je kan dit teken meestal enkel achteraan de woordstam gebruiken (bv. Herodot* voor Herodotos en Herodotus).
 • ? (vraagteken): gebruik je ter vervanging van één karakter. Je kan dit teken gebruiken achteraan het woord en in sommige databanken ook midden in een woord (bv. wom?n voor woman en women).

Techniek 3: Exacte woordcombinatie ("string search")

 • Als je enkel zoekresultaten wil terugvinden die de ingegeven zoektermen in exact deze volgorde moeten bevatten, plaats dan je zoektermen tussen "dubbele aanhalingstekens" (bv. "Martin Luther King").

Techniek 4: Filters en het specifiëren van zoekvelden

 • Filters kunnen in een zoekopdracht worden gebruikt om de zoekresultaten te beperken. Bij online databanken/catalogi worden ze meestal aangeboden via de Advanced searchfunctie.
 • Bij geavanceerd zoeken is het ook vaak mogelijk om op verschillende velden tegelijk te zoeken.