Module 6 - Hoe gebruik ik de gevonden informatie?

U bent hier

2.2 Hoe maak ik een verkorte referentie in de tekst?

Een verwijzing in de tekst (of in voetnoot bij sommige andere referentiestijlen) is een referentie in verkorte vorm en is bedoeld om je lezer bij het precieze fragment van de door jou gebruikte informatiebron te brengen. Je noteert met andere woorden de betreffende pagina's en dus niet de begin- en eindpagina van een artikel of het totale aantal pagina's van een boek zoals in je literatuurlijst.

Bij de APA-stijl wordt de familienaam van de auteur(s) gecombineerd met het publicatiejaar. Zie onderstaande voorbeelden:

Boek

Uitgebreide referentie:
Mortelmans, D., Spooren, P., & Chandesais, O. (2010). Naar de bron: informatie zoeken en gebruiken in de sociale en humane wetenschappen. Acco.

Verkorte referentie:
(Mortelmans, Spooren, & Chandesais, 2010)

Hoofdstuk in boek

Uitgebreide referentie:
Mastenbroek, J. (2004). Plaatsbepaling. In J. Mastenbroek, M. van Persie, G. Rijnja & B. de Vries (Reds.), Public relations: De communicatie van organisaties (5de druk, pp. 3-13). Kluwer.

Verkorte referentie:
(Mastenbroek, 2004)

Tijdschriftartikel

Uitgebreide referentie:
Schilder, L., & Kwakman, K. (2005). Het versterken van de professionele identiteit door leren in gemeenschappelijkheid. Sociale Interventie, 14(3), 17-28. 

Verkorte referentie:
(Schilder & Kwakman, 2005)

Webpagina

Uitgebreide referentie:
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. (2010). Bacheloropleidingen. Geraadpleegd op 1 juni 2010, http://www.han.nl/start/bachelor-opleidingen/

Verkorte referentie:
(Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2010)

Tip:
Wanneer je refereert naar meerdere publicaties van eenzelfde auteur uit eenzelfde publicatiejaar, dan gebruik je het jaartal gevolgd door a, b, c.