Module 5 - Hoe betrouwbaar en kwalitatief is de gevonden informatie?

U bent hier

2.1 Waaraan herken ik een goede website?

Hieronder worden een aantal kwaliteitscriteria in kernbegrippen samengevat voor de inhoudelijke beoordeling van de kwaliteit van websites.

BETROUWBAARHEID: Is de inhoud van de bron goed onderbouwd en correct?

 • Is de informatie objectief en berust ze op degelijk onderzoek?
 • Zijn er referenties of een substantiële literatuurlijst?
 • Bestaat er ook een ander formaat van de bron dat als kwalitatief en betrouwbaar bekend staat?
 • Als er sprake is van partijdigheid, wordt hier dan openlijk voor uitgekomen en is deze van een acceptabel gehalte?
 • Is er zichtbaar zorg besteed aan het samenstellen van de informatie?

Let vooral op:

 • literatuurverwijzingen en literatuurlijsten;
 • verantwoording van de herkomst van de informatie;
 • vermelding van het doel van de website;
 • typefouten, spelfouten en grammaticale fouten;
 • extensies: sites van onderwijsinstellingen (VS: .edu / UK: .ac.uk), non-profit organisaties (.org) en overheden (VS: .gov) zijn over het algemeen betrouwbaarder dan commerciële sites (.com); persoonlijke pagina's hebben vaak een tilde (~) in het adres.

ACTUALITEIT: Is de inhoud van de bron up-to-date?

 • Wordt de inhoudelijke informatie goed onderhouden?
 • Wordt nieuwe beschikbare informatie snel toegevoegd?

Let vooral op:

 • de datum dat de informatie gecreëerd of beschikbaar gesteld is ('creation date' of 'publication date' );
 • de datum dat de informatie voor het laatst is bijgewerkt ('last updated date');
 • een melding over de update- of verschijningsfrequentie;
 • de beschikbaarheid van gearchiveerde informatie.

STATUS: Hoe gezaghebbend is de bron?

 • Wie biedt deze informatie aan op het internet?
 • Is de bron bekend als authentiek en gezaghebbend?
 • Wat is de status van de auteur en/of de uitgever?

Let vooral op:

 • nadere informatie over auteur en uitgever (eventueel onder links als about us, contact our company, en dergelijke)
 • nadere verantwoording van de herkomst van de informatiebronnen waaraan bepaalde gepresenteerde feiten en gegevens ontleend zijn.

Tip:
Om het belang of de autoriteit van de website na te gaan, kan je via de link-filter van Google controleren hoeveel keer externe websites verwijzen naar de betreffende bronwebsite. Als je bijvoorbeeld link:UHasselt.be intypt, dan krijg je een lijst van alle websites die naar de website van de UHasselt verwijzen.

VOLLEDIGHEID: Wat is de reikwijdte en diepgang van de informatie?

 • Wordt er voldoende diep op het onderwerp ingegaan?
 • Worden de diverse aspecten van het onderwerp afdoende behandeld?
 • Zijn er aanwijsbare lacunes in de informatie?

Let vooral op:

 • een inhoudspagina
 • een index
 • een site map
 • literatuurverwijzingen en literatuurlijsten