Module 6 - Hoe gebruik ik de gevonden informatie?

U bent hier

1.6 Hoe vaak moet ik verwijzen naar mijn informatiebronnen?

Als je voor een bepaald gedeelte van je paper vaak eenzelfde wetenschappelijke publicatie als informatiebron gebruikt, volstaat het niet om aan het begin slechts eenmaal te verwijzen. Anderzijds is het ook onbegonnen werk om bij quasi iedere zin een zeer gelijkaardige bronverwijzing te gebruiken. Het is met andere woorden belangrijk dat je de juiste balans vindt in het aantal referenties naar deze basispublicatie.

Voorbeeld: voor een hoofdstuk over het leven van keizerin Zenobia van Palmyra gebruik je veel informatie uit onderstaand artikel:

  • Kelly, S.E. (2004). Zenobia, Queen of Palmyra. Notable Acquisitions at The Art Institute of Chicago, (30), 8-94.

Te weinig (per hoofdstuk) -->   Ik verwijs slechts eenmaal naar dit artikel, nl. één algemene referentie bovenaan bij mijn hoofdstuktitel.
De juiste balans (per alinea) -->  Ik verwijs per alinea of logisch onderdeel naar de precieze passage in dit artikel.
Te veel (per zin) --> Ik verwijs bij iedere zin naar de precieze passage in dit artikel.