Module 3 - Hoe vind ik de gezochte informatie?

U bent hier

1.5 Het bekijken van de zoekresultaten

Na het lanceren van de zoekopdracht krijg je de volledige lijst van zoekresultaten. Deze worden standaard weergegeven op basis van de relevantie, maar je kan bovenaan ook kiezen voor een chronologische volgorde.

De resultaten worden telkens getoond met een aantal bibliografische gegevens, zoals titel, auteur(s) en abstract. Verder zijn er nog enkele zaken waar je op kan letten:

  • de aanduiding van het type (hier: Journal Article);
  • de beschikbaarheid van het resultaat (hier: Full Text Online);
  • hoeveel keer het resultaat geciteerd werd (hier: 81 keer in Web of Science en 9 keer in Scopus);
  • de vermelding van altmetric (alternatieve metrics die je een inzicht geven in bijvoorbeeld het aantal vermeldingen op Twitter of Facebook, het aantal citaties in Wikipedia of beleidsdocumenten, het aantal keer een publicatie werd toegevoegd aan een online reference manager zoals Mendeley, enz.)

summon_result_1.jpg

Als je op de link "More info" klikt, krijg je een gedetailleerde fiche over het bewuste record.

Rechts bovenaan vind je de mogelijkheid om de bibliografische referentie in een folder op te slaan, door te mailen of te exporteren naar een eigen document. Indien het record full text beschikbaar is, verschijnt er ook de optie "Read Online".

In de zoekresultaten worden de gebruikte zoektermen in het vet weergegeven.

De UHasselt Discovery Service biedt soms ook een lijst met verwante artikels aan. Als er bij een record aanbevelingen beschikbaar zijn, wordt de onderstaande Related Articles link getoond:

Summon1.png

Door te klikken op de Related Articles link krijgt de link een donkere achtergrond én verschijnen de aanbevelingen in de rechterkolom van de resultatenpagina:

summon2.png

Merk op dat de gerelateerde artikels gebaseerd zijn op gebruik en relevantie, waardoor sommige maar niet àlle items in de resultatenlijst aanbevelingen zullen hebben.

Ook belangrijk om te vermelden: deze dienst is niet gelinkt met het UHasselt bibliotheekbezit. M.a.w.: de dienst beveelt waardevolle gerelateerde artikels aan zonder daarbij te kijken of deze artikels ook effectief toegankelijk zijn binnen UHasselt. Het is onze link resolver die uiteindelijk zal nagaan of, en zo ja waar, een artikel al dan niet beschikbaar is. Als een aanbevolen artikel niet beschikbaar is binnen UHasselt, dan zal de “no holdings found” pagina getoond worden met daarop een aantal alternatieve manieren om het artikel alsnog te bekomen (zoals bijv. interbibliothecair leenverkeer, etc.).