Module 6 - Hoe gebruik ik de gevonden informatie?

U bent hier

1.4 Citeren, parafraseren en samenvatten

Wat verstaan we onder citeren, parafraseren en samenvatten, en welke richtlijnen moet je in acht nemen?

Citeren

Citeren betekent een stuk tekst letterlijk overnemen. 

Opgelet: dit kan alleen onder volgende voorwaarden:

 • Het citaat mag niet te lang zijn en moet van belang zijn voor jouw werkstuk of scriptie.
 • Geef het begin en het einde van het citaat duidelijk aan (door het  tussen aanhalingstekens te plaatsen of - bij langere citaten - door ze als blok te laten inspringen).
 • Neem het citaat over in de oorspronkelijke taal.
  • Als je bijvoorbeeld een Engelse tekst citeert in een Nederlands verslag, dan blijft het citaat in het Engels. Als je er niet vanuit kunt gaan dat je lezers de oorspronkelijke taal begrijpen, dan geef je het citaat eerst in de oorspronkelijke taal en vervolgens een letterlijke vertaling van het citaat.
 • Citeer altijd in overeenstemming met de bedoeling van de bron. Let bijvoorbeeld goed op of het citaat niet ironisch bedoeld is en of de betekenis van het citaat niet verandert als je het uit de originele context haalt.
 • Vermeld bij het citeren de familienaam van de auteur, datum van uitgave en exacte pagina(‘s).
 • De complete referentie moet in de literatuurlijst achteraan terug te vinden zijn.

Tip: Maak tijdens het schrijfproces reeds een duidelijk onderscheid tussen de tekst die je letterlijk overneemt en je eigen commentaar erbij, door de letterlijk overgenomen stukken tussen aanhalingstekens te zetten. 

Parafraseren

Bij het omschrijven in eigen woorden van de inhoud van een (meestal korte) tekstpassage, bijvoorbeeld een zin of een alinea, spreken we van parafraseren. Bij parafraseren gebruik je alleen de familienaam van de auteur(s) gevolgd door de datum van uitgave. 

Samenvatten

Een samenvatting is een verkorte weergave van een langer tekstgedeelte (bijvoorbeeld een aantal alinea’s, bladzijden, een hoofdstuk of een heel boek). Een samenvatting beperkt zich tot de hoofdlijnen en bevat veel minder woorden dan het origineel.

Opgelet: ook als je parafraseert of samenvat:

 • moet de complete referentie in de literatuurlijst achteraan terug te vinden zijn;
 • moet je de inhoud van de bron correct weergeven en moet dit in overeenstemming zijn met de bedoeling van de oorspronkelijke bron;
 • moet je ervoor zorgen dat de inhoud van de oorspronkelijke bron niet verdraaid wordt;
 • moet je ervoor zorgen dat duidelijk is waar de parafrasering of samenvatting begint en ophoudt;
 • moet je bij iedere parafrasering of samenvatting duidelijk vermelden uit welke bron deze afkomstig is.