Ethische en juridische kwesties

U bent hier

Werk je met gevoelige gegevens?
Hergebruik je gegevens van derden?
Intellectuele eigendomsrechten en valorisatie
Dual use & misuse
Tools

Werk je met gevoelige gegevens?

Wat zijn gevoelige gegevens? 

(classificatie gebaseerd op OpenAIRE sensitive data guide)

Persoonsgegevens: data die direct of indirect kunnen leiden tot de identificatie van een (levend) natuurlijk persoon. Wanneer het mogelijk is om een persoon te identificeren aan de hand van verschillende gecombineerde datasets, dan worden die afzonderlijke datasets ook beschouwd als persoonsgegevens. Zie tabel 1 op deze website voor een overzicht van alle identifiers die (in)direct aan een persoon kunnen gelinkt worden.

Speciale categorieën van persoonsgegevens zijn gegevens die de volgende informatie bevatten: afstamming, etnische afkomst, politieke visie, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap, genetische en biometrische info, gezondheidsinfo, seksueel gedrag en seksuele voorkeur. (gekopieerd van UGent (onder)zoektips - AVG)

Vertrouwelijke gegevens: bedrijfsinformatie (bv. financiële gegevens), geheime informatie (bv. wachtwoorden, gegevens inzake de nationale veiligheid, militaire informatie), etc.

Biologische gegevens: (experimenten met) plantaardig/dierlijk/genetisch materiaal.

Welke stappen moet je ondernemen?

Vraag goedkeuring aan de geschikte ethische commissie indien nodig.

Stel jezelf de volgende vragen en noteer je antwoorden/intenties in je DMP.

 • Welke gevoelige gegevens zal je verwerken? Hoe? (data description)
 • Ga je de gegevens anonimiseren, pseudonimiseren of encrypteren? Hoe? (ethical and legal)
 • Waar ga je de gegevens opslaan? Hoe garandeer je hun veiligheid? (storage and backup)
  Shared drive voor gevoelige gegevens
  Bewaar nooit gevoelige gegevens (bijvoorbeeld persoonlijke gegevens) op MyDrive. U kunt een aparte gedeelde schijf gebruiken waar alleen de juiste geautoriseerde personen toegang hebben tot deze gedeelde schijf.
  Voor meer informatie over een verzoek om een ​​gedeelde schijf  aan te maken of info hierover kunt u contact opnemen met CID.
 • Wie ga je toegang geven tot de gegevens tijdens en na het onderzoek? Hoe? (data sharing)
 • Ga je de gegevens bewaren nadat het onderzoek is afgelopen of ga je ze vernietigen? (selection and preservation)
  • Is het noodzakelijk om de gegevens te bewaren? Zijn ze essentieel voor vervolgonderzoek?
  • Mag je de gegevens bewaren? Check de verklaring van vrijwillige toestemming (informed consent) en/of het contract met een derde partij.

Bijkomende stappen:

 • Persoonsgegevens:
  • Check de UHasselt GDPR richtlijnen.
  • Vul het GDPR register/de GDPR checklist in (contacteer Stephanie Ruysschaert en Debbie Melissas voor meer informatie). Je kan deze informatie hergebruiken in je DMP.
  • Indien nodig, stel een verklaring van vrijwillige toestemming (informed consent) op voor de deelnemers aan jouw onderzoek (contacteer privacy@uhasselt.be voor meer informatie). Beschrijf in je DMP welke toestemming gevraagd wordt via dit formulier. (ethical and legal)
 • Vertrouwelijke gegevens: lees de onderstaande secties in verband met hergebruik van gegevens van derden, valorisatie en dual use & misuse.
 • Biologische gegevens: check het Nagoya protocol.

 

Hergebruik je gegevens van derden?

Wat zijn gegevens van derden?

Gegevens van derden, of “third party data”, zijn gegevens die gecreëerd zijn buiten het project, bv. gegevens verkregen van publieke organisaties, commerciële verkopers, andere projecten, etc.

Welke stappen moet je ondernemen?

Stel jezelf de volgende vragen en noteer je antwoorden/intenties in je DMP.

 • Welke gegevens van derden zal je hergebruiken? Hoe ga je deze verwerken? (data description)
 • Indien van toepassing, vermeld het contract met de derde partij. (ethical and legal)
 • Waar ga je de gegevens opslaan? Hoe garandeer je hun veiligheid? (storage and backup)
 • Wie mag je toegang verlenen tot de gegevens tijdens en na het onderzoek? Hoe? Check het contract met de derde partij. (data sharing)
 • Ga je de gegevens bewaren nadat het onderzoek is afgelopen of ga je ze vernietigen? (selection and preservation)
  • Is het noodzakelijk om de gegevens te bewaren? Zijn ze essentieel voor vervolgonderzoek?
  • Mag je de gegevens bewaren? Check het contract met de derde partij.

 

Intellectuele eigendomsrechten en valorisatie

Wat zijn intellectuele eigendomsrechten en valorisatie?

De meest voorkomende intellectuele eigendomsrechten, of intellectual property rights (IPR), zijn degene die bescherming bieden bij de uitvinding van een nieuwe technologie, een handelsmerk, een plantsoort, een (industrieel) ontwerp en een literair/artistiek werk. Als je samenwerkt met externe partners is het belangrijk om uit te klaren wie de eigendomsrechten heeft op de creaties die het onderzoek voortbrengt. Meer informatie hierover vind je op het TTO intranet.

We spreken van valorisatie wanneer het onderzoek een meerwaarde oplevert voor de maatschappij in het algemeen of voor een specifiek bedrijf. Contacteer je business developer voor begeleiding.

Welke stappen moet je ondernemen?

Contacteer het Tech Transfer Office voor verdere begeleiding. Zij moeten de contracten goedkeuren die opgesteld worden met de derde partij.

Stel jezelf de volgende vragen en noteer je antwoorden/intenties in je DMP. (ethical and legal)

 • Zullen er intellectuele eigendomsrechten geclaimd worden voor de resultaten die jouw onderzoek voortbrengt? Zo ja, voor welke resultaten en welke restricties zullen er opgelegd worden?
 • Komt jouw onderzoek in aanmerking voor voor valorisatie en tech transfer?

 

Dual use & misuse

Wat is dual use & misuse?

“Dual use items” of “producten voor tweeërlei gebruik” zijn producten, met inbegrip van programmatuur en technologie, die zowel een civiele als een militaire bestemming kunnen hebben. Het begrip “misuse” wordt gedefinieerd als “onderzoek dat gebruikt kan worden voor onethische doelstellingen”. Meer informatie en richtlijnen.

Welke stappen moet je ondernemen?

Als er een mogelijkheid is van dual use en/of misuse van je onderzoeksresultaten moet je dualuse@uhasselt.be contacteren met gebruik van het meldingsformulier (docx).

Vermeld deze issues en je plan van aanpak in je DMP.

 

Tools

U kan hier de volledige lijst met tools en handleidingen raadplegen die we aanraden.

Top