e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Van Dale – Onlinewoordenboeken

Webversie van de meeste Van Dale woordenboeken, met o.m. de Dikke Van Dale en vertaalwoordenboeken voor Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN

Verdragen databank

De Verdragen databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en bevat allerhande verdragen waarbij Belgiëbetrokken partij is.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Verkeerscentrum Vlaanderen

Het Verkeerscentrum Vlaanderen ondersteunt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid met kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen rond verkeer en mobiliteit.  Het stelt zich eveneens tot doel de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid op het Vlaamse hoofdwegennet te garanderen en te verhogen. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vias Institute

De hoofdopdracht van VIAS Institute, voorheen het Belgisch Instituut Voor de Verkeersveiligheid (BIVV), is een actieve bijdrage leveren tot de vermindering van het aantal verkeersslachtoffers en tot de verbetering van de verkeersleefbaarheid, in hoofdzaak via communicatie en sensibilisering. Ook belangrijk zijn de uitstippeling en invoering van een beleid over verkeersveiligheid.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Visie 2050

Visie 2050 is de langetermijnstrategie van de Vlaamse Regering voor een sterk, sociaal, open, veerkrachtig en internationaal Vlaanderen, dat welvaart en welzijn creëert op een slimme, innovatieve en duurzame manier en waarin iedereen meetelt. Om de doelstellingen van Visie 2050 te laten slagen, werkt de Vlaamse Regering aan zeven transitieprioriteiten die de noodzakelijke veranderingen sneller moeten helpen realiseren.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaams Instituut voor de Logistiek

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek – of kortweg VIL – is het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaams Parlement

De website van het Vlaams Parlement omvat informatie over de werking en de organisatie van het Vlaams Parlement alsook een overzicht van de parlementaire documenten.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaamse Codex

In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1959 tot vandaag.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt