e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) wil de Vlaamse overheid en zijn diensten ondersteunen bij het voeren van een ‘geïnformeerd’ beleid. De Studiedienst heeft ook een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, monitoring, survey, beleidsevaluatie en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. Ten slotte is de Studiedienst de draaischijf voor vraag en aanbod van regionale openbare statistieken over Vlaanderen (tot op gemeentelijk niveau).

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Sudoc - Système Universitaire de Documentation

De "Système Universitaire de Documentation" (Sudoc) catalogus is een Franse collectieve catalogus gecreëerd door Franse onderzoeksbibliotheken, bibliotheken van het hoger onderwijs en documentatiecentra. Ze bevat bijna 10 miljoen bibliografische beschrijvingen van o.a. boeken, eindverhandelingen, reviews, elektronische bronnen, audiovisuele documenten, microfiches, kaarten, partituren, manuscripten en heel oude boeken. Ze heeft ten slotte als missie om alle eindverhandelingen op te lijsten die in Frankrijk tot stand zijn gekomen.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is in Nederland het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is hun missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.
SWOV is inhoudelijk onafhankelijk en SWOV-kennis is openbaar. Hun werkwijze is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel intern als met instellingen in binnen- en buitenland.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

SWOV Kennisportaal

Het SWOV Kennisportaal is de grootste verkeersveiligheidscatalogus van Nederland.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Pagina's