e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Senaat

De website van de Senaat omvat alle informatie over de werking en de organisatie van de Belgische Senaat alsook de officiële documenten die de Senaat uitgeeft.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) wil de Vlaamse overheid en zijn diensten ondersteunen bij het voeren van een ‘geïnformeerd’ beleid. De Studiedienst heeft ook een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, monitoring, survey, beleidsevaluatie en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. Ten slotte is de Studiedienst de draaischijf voor vraag en aanbod van regionale openbare statistieken over Vlaanderen (tot op gemeentelijk niveau).

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is in Nederland het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is hun missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.
SWOV is inhoudelijk onafhankelijk en SWOV-kennis is openbaar. Hun werkwijze is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel intern als met instellingen in binnen- en buitenland.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt