e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Rechtstreeks.be

Rechtstreeks.be is een open access archief van juridische boeken en tijdschriften. Je vindt er juridische "klassiekers" zoals De Page, Dekkers, Fredericq, Kluyskens...Maar ook Van Gerven, Derine, Ronse, Delva... En zelfs Cornelis, Stijns, Vansweevelt, Velaers... De juridische tijdschriften situeren zich tussen 1945 en 2000 en soms wat later, uit het tijdperk toen Jura, Stradalex en Jurisquare nog niet bestonden.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Senaat

De website van de Senaat omvat alle informatie over de werking en de organisatie van de Belgische Senaat alsook de officiële documenten die de Senaat uitgeeft.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR)

De Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR) wil de Vlaamse overheid en zijn diensten ondersteunen bij het voeren van een ‘geïnformeerd’ beleid. De Studiedienst heeft ook een ondersteunende rol ten aanzien van andere beleidsdiensten die vragen hebben over statistiek, monitoring, survey, beleidsevaluatie en toekomstverkenningen als techniek en bij praktische vraagstukken. Ten slotte is de Studiedienst de draaischijf voor vraag en aanbod van regionale openbare statistieken over Vlaanderen (tot op gemeentelijk niveau).

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

SWOV - Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) is in Nederland het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. Het is hun missie om met kennis uit wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan een veiliger wegverkeer.
SWOV is inhoudelijk onafhankelijk en SWOV-kennis is openbaar. Hun werkwijze is gericht op interdisciplinaire samenwerking, zowel intern als met instellingen in binnen- en buitenland.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

The Arabidopsis Information Resource

The Arabidopsis Information Resource (TAIR) is bedoeld voor opslag van genetische en moleculair biologische informatie van de model hogere plant Arabidopsis thaliana (Zandraket).

Opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN
EZproxy

Trends Top

Trends Top is een online platform met actuele Belgische bedrijfsinformatie en met performante webtools voor financiële analyse, doelgerichte prospectie, geomarketing en salesmanagement. Trends Top publiceert informatie over 1,3 miljoen actieve ondernemingen en baseert zich hiervoor op officiële bronnen, zoals de jaarrekening via de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad en de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen). Daarnaast probeert Trends Top de officiële gegevens te verrijken met kwalitatieve informatie die niet bij die bronnen beschikbaar is, bv. omzet voor kleinere ondernemingen die geen meldingsplicht hebben, contactpersonen voor verschillende departementen, (persoonlijke) mailadressen, import- en exportlanden, B2B/B2C-karakter, enz.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN
EZproxy

De toegang is beperkt tot 10 gelijktijdige sessies.

UK Supreme Court

Website van "The Supreme Court". The Supreme Court is het laatste hof van beroep in het VK voor civiele zaken en voor strafzaken van Engeland, Wales en Noord-Ierland. Er worden zaken van het grootste maatschappelijke en constitutionele belang die invloed hebben op de hele bevolking behandelt.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

United Nations Treaty Collection

United Nations Treaty Collection (UNTC) bevat de status en de volledige tekst van alle multilaterale verdragen die bij de Verenigde Naties zijn gedeponeerd - ook van verdragen die nog niet zijn gepubliceerd. Het UNTC bevat ook bilaterale en multilaterale verdragen die bij de VN zijn geregistreerd en door de VN zijn gepubliceerd.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

US Congress

Congress.gov is de officiële website voor informatie over de federale wetgeving van de VS.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Verkeerscentrum Vlaanderen

Het Verkeerscentrum Vlaanderen ondersteunt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid met kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen rond verkeer en mobiliteit.  Het stelt zich eveneens tot doel de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid op het Vlaamse hoofdwegennet te garanderen en te verhogen. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Pagina's