e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Online leerplatform Diddit (Uitgeverij VAN IN)

Studenten van de academische lerarenopleiding kunnen zich via de Universiteitsbibliotheek UHasselt inschrijven voor het digitale leerplatform Diddit (van uitgeverij VAN IN). Op die manier krijgen ze o.a. onbeperkt toegang tot de zgn. bordboeken van deze uitgeverij. 
  
Werkwijze
Je dient eerst zelf een Diddit-account aan te maken via https://www.vanin.diddit.be/nl/leerkracht/instellen. Vervolgens bevestig je je inschrijving bij de Universiteitsbibliotheek UHasselt door (met jouw UHasselt-e-mailadres) een e-mail te sturen naar philip.speelmans@uhasselt.be, waarna wij je dan zo snel mogelijk je persoonlijke activatiecode bezorgen. Deze code is geldig tot eind september van het lopende academiejaar.

Opgelet!
Er bestaat wat onduidelijkheid in verband met de bordboeken van uitgeverij VAN IN. Meerdere bordboeken zijn blijkbaar nog niet vanuit het digitale leerplatform Knooppunt naar Diddit overgezet. Bijgevolg log je eigenlijk best in op Knooppunt, om van daaruit eventueel verder te gaan naar Diddit. De activatiecode voor Knooppunt is overigens dezelfde als voor Diddit. In bijgevoegd document (doc) vind je een (kort) overzicht met screenshots voor deze handelswijze.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Persoonlijke login

Let er op dat het doorgeven van de activatiecode, alsook het doorgeven van jouw inloggegevens aan anderen, een inbreuk is op het auteursrecht en dus door de uitgeverij bestraft wordt.

Online leerplatform Pelckmans Portaal (Uitgeverij Pelckmans)

Studenten van de academische lerarenopleiding kunnen zich via de Universiteitsbibliotheek UHasselt inschrijven voor het digitale leerplatform Pelckmans Portaal. Op die manier krijgen ze o.a. onbeperkt toegang tot de zgn. bordboeken van deze uitgeverij. 

Werkwijze
Uitgeverij Pelckmans stelt haar bordboeken ter beschikking via een gemeenschappelijke activatiecode (dus voor alle studenten dezelfde code) die echter per titel verschilt. Om een overzicht te krijgen van alle Pelckmans' activatiecodes, moet je deze via e-mail aan de Universiteitsbibliotheek vragen (philip.speelmans@uhasselt.be).
Nadat je (met jouw UHasselt-e-mailadres) een account hebt aangemaakt op https://www.pelckmansportaal.be kan je vervolgens per boek de desbetreffende code activeren. Een code kan door elke student tot 4 keer per academiejaar geactiveerd worden, waarna men telkens een maand lang toegang krijgt tot het online leerkrachtenmateriaal.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Persoonlijke login

Let er op dat het doorgeven van de activatiecode, alsook het doorgeven van jouw inloggegevens aan anderen, een inbreuk is op het auteursrecht en dus door de uitgeverij bestraft wordt.

Online leerplatform Scoodle (Uitgeverij Plantyn)

Studenten van de academische lerarenopleiding kunnen zich via de Universiteitsbibliotheek UHasselt inschrijven voor het digitale leerplatform Scoodle (van Uitgeverij Plantyn). Op die manier krijgen ze o.a. onbeperkt toegang tot de zgn. bordboeken van deze uitgeverij. 
  
Werkwijze
Je dient eerst zelf een Scoodle-account aan te maken via https://helpdesk.plantyn.com/hc/nl/articles/360002326577-Hoe-maak-ik-een-Scoodleaccount-aan-. Vervolgens bevestig je je inschrijving bij de Universiteitsbibliotheek door (met jouw UHasselt-e-mailadres) een e-mail te sturen naar philip.speelmans@uhasselt.be, waarna wij je dan zo snel mogelijk je persoonlijke activatiecode bezorgen. Deze code is geldig tot eind september van het lopende academiejaar.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Persoonlijke login

Let er op dat het doorgeven van de activatiecode, alsook het doorgeven van jouw inloggegevens aan anderen, een inbreuk is op het auteursrecht en dus door de uitgeverij bestraft wordt.

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een samenwerkingsverband van 34 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te stemmen.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Sommige pdf documenten op deze website zijn enkel te raadplegen via de knop "Read".

Overheid.nl

Overheid.nl geeft toegang tot onder meer de Nederlandse Officiële publicaties en alle Nederlandse wet- en regelgeving vanaf 1995.
Onder het tabblad ‘Overheidsinformatie’ vind je het onderdeel ‘Officiële bekendmakingen’ en ‘Wet- en regelgeving’ .

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Parlement van de Franse Gemeenschap (Federatie Wallonië-Brussel)

De site van het Parlement van de Franse Gemeenschap omvat informatie over de werking en de organisatie van dit parlement alsook de officiële documenten die het parlement uitgeeft.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Portal Landesgerichte

Op deze webpagina van de website van het Justizportal des Bundes und der Länder vindt u de full text van rechterlijke uitspraken van de federale rechtbanken en sommige deelstaatadministraties van justitie. Sommige zijn betalend.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Raad van Europa: verdragen

De tekst van alle verdragen van de Raad van Europa, hun toelichtende rapporten, de status van handtekeningen en bekrachtigingen, de verklaringen van de staten, evenals de notificaties die sinds 2005 door het Treaty Office zijn opgesteld, zijn beschikbaar op deze website. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl is de officiële site van de rechterlijke organisatie in Nederland.
Op deze site vind je een selectie van uitspraken van Nederlandse gerechtelijke instanties (alle rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak). Naast algemene informatie over de rechtspraak in Nederland en de publicatie van uitspraken bevat deze site ook informatie over de deelnemende instanties zelf.
Niet álle rechterlijke uitspraken worden gepubliceerd. Rechtspraak.nl bevat een selectie van uitspraken. De geselecteerde uitspraken zijn juridisch relevant of hebben een grote maatschappelijke belangstelling. 
In principe tref je alleen uitspraken aan van na december 1999, met uitzondering van: fiscale arresten van de Hoge Raad: deze zijn beschikbaar vanaf 1994.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Rechtsprechung im Internet

Op de website "Rechtsprechung im Internet" van het Bondsministerie van Justitie en Consumentenbescherming en het Federaal Bureau voor Justitie vindt u vanaf 2010 geselecteerde beslissingen van het Federale Grondwettelijk Hof, de hoogste federale rechtbanken en het Federale Octrooigerecht in Duitsland. De besluiten zijn geanonimiseerd en worden over het algemeen integraal gepubliceerd. De database wordt dagelijks bijgewerkt.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Pagina's