e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Jura

In Jura (een databank van Kluwer) vind je de volledige tekst van de geldende wetgeving; de volledige tekst van de hogere rechtscolleges; de volledige tekst van verschillende Kluwer invoegwerken (o.a. artikelsgewijze commentaren); een modellenverzameling; de volledige tekst van rechtspraak en rechtsleer uit Kluwer tijdschriften en referenties naar rechtspraak en rechtsleer in andere tijdschriften.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN
Persoonlijke login

On campus heb je onbeperkt toegang tot Jura. Via VPN hebben personeelsleden ook off campus toegang. Voor studenten is de off campus toegang beperkter: surf naar www.activeerjuracampus.be en geef je persoonlijke gegevens in samen met de unieke code die je op de achterflap van je Studentencodex Rechtenopleiding Hasselt 2015-2016 vindt. Vervolgens krijg je via e-mail een persoonlijke login voor Jura Campus (www.juracampus.be). Via die login heb je wel enkel toegang tot de zoekfunctie. Wens je de documenten zelf te raadplegen, te bewaren en/of af te drukken, dan kan dit enkel ofwel on campus ofwel van thuis uit door juracredits te kopen. Opgelet: Het aantal simultane toegangen is beperkt, dus zorg ervoor dat je steeds uitlogt wanneer je gedaan hebt met zoeken.

Jurisquare

Jurisquare is een juridische databank die tijdschriften en boeken van verschillende uitgeverijen (Anthemis, Bruylant, Die Keure, Intersentia, Larcier, INNI, etc.) via één systeem aanbiedt, en dit zowel op basis van trefwoorden als op basis van de volledige inhoud.
Tip: klik op Bibliotheek - Mijn bibliotheek om een overzicht te krijgen van de abonnementen en bezittingen van de Universiteit Hasselt (cf. meer dan 1350 e-books en meer dan 50 e-journals). 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN
EZproxy

On campus heb je onbeperkt toegang tot Jurisquare: je kan tijdschriftartikels raadplegen, bewaren en afdrukken; boeken kan je enkel raadplegen. Via VPN hebben personeelsleden ook off campus toegang. Studenten hebben via de link http://bib-proxy.uhasselt.be/login?url=https://www.jurisquare.be een iets beperktere off campus toegang.
Opgelet: Het aantal simultane toegangen is beperkt, dus zorg ervoor dat je steeds uitlogt wanneer je gedaan hebt met zoeken.

Legidex

Legidex is een databank en navigatie-tool die gebruik maakt van krachtige artificiële intelligentie om op een erg eenvoudige en intuïtieve manier toegang te krijgen tot de inhoud van Belgische wetgeving en rechtspraak. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus

Rechtgenoot.be

Rechtgenoot.be, een initiatief van de Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, geeft per rechtstak een bondig overzicht van de belangrijkste handboeken, monografieën, tijdschriften, losbladige publicaties, CD-ROM's en websites. Rechtgenoot.be is vooral nuttig voor onderwerpen of rechtstakken waar men niet dagelijks mee te maken krijgt en dus de basiswerken niet kent. Rechtgenoot.be is de 'klassieke' tegenhanger van de 'moderne' Rechtslinks.be; Rechtgenoot.be wijst op de eerste plaats de weg naar papieren publicaties, Rechtslinks.be doet dat voor de online bronnen.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Rechtsaf

Rechtsaf is een afkortingenlijst voor juridische tijdschriften, inclusief zoekmogelijkheid.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

RechtsLinks.be

RechtsLinks.be, een initiatief van de Faculteit Rechtsgeleerdheid KU Leuven, is een juridische portaalsite met tal van relevante juridische links, veelal opgedeeld per land. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Strada lex

Strada lex omvat heel wat openbare bronnen over wetgeving, rechtspraak en rechtsleer; de tijdschriften van verschillende Belgische juridische uitgevers, de monografieën van Larcier (gepubliceerd sinds 1 september 2009); het POJT (Permanent Overzicht van Juridische Tijdschriften) met referenties naar rechtspraak en rechtsleer in andere tijdschriften; het Répertoire Notarial, etc.
Tip: klik in de filters op Mijn abonnementen - Volledige tekst en vervolgens op de knop Toepassen om een overzicht te krijgen van de (meer dan 1000) boeken en tijdschriften waarop de Universiteit Hasselt full-text toegang heeft.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN

On campus heb je onbeperkt toegang tot Strada lex: je kan zowel boeken als tijdschriften raadplegen en afdrukken. Via VPN hebben personeelsleden ook off campus toegang. Studenten hebben off campus geen toegang.
Opgelet: Het aantal simultane toegangen is beperkt, dus zorg ervoor dat je steeds uitlogt wanneer je gedaan hebt met zoeken.