Contactinformatie en nuttige links

U bent hier

Contactinformatie

De Universiteitsbibliotheek wenst de UHasselt auteurs ten volle te ondersteunen bij het deponeren van hun publicaties in de institutionele repository. Bots je op moeilijkheden of heb je concrete vragen, neem dan zeker contact met ons op, hetzij via e-mail (open.access@uhasselt.be) hetzij telefonisch (011/26.81.22 of 011/26.90.77). We helpen je graag verder!

Nuttige links

Hulpmiddelen  |  Organisaties  |  Video’s  |  Enkele open access bronnen  |  Interessante artikels

Hulpmiddelen

 • SHERPA/RoMEO bevat informatie over het beleid van uitgevers en tijdschriften met betrekking tot open access.
 • SHERPA/JULIET informeert over het open access-beleid van fondsen en beursverstrekkers en evalueert het beleid.
 • Open access mandaten van onderzoeksfinanciers bevat een overzicht van verschilende mandaten van funders inzake open access.
 • De Directory of Open Access Journals (DOAJ) geeft een overzicht van betrouwbare, kwalitatieve, peer reviewed open access tijdschriften.
 • OpenAccess.be met informatie over open acces in België voor en door de Belgische Open Access gemeenschap.
 • OpenOasis wil een toonaangevende bron zijn over Open Access, zowel over het concept, principes, voordelen, aanpak en wijzen om OA te bereiken.
 • ROARMAP (Registry of Open Access Repository Mandates and Policies) is een doorzoekbaar internationaal register van open access mandaten van universiteiten, onderzoeksinstellingen en financierders van onderzoek.

Organisaties

 • COAR: Confederation of Open Access Repositories. Dit samenwerkingsverband van open access-databanken werkt aan technische afspraken en wisselt expertise en best practices uit. Binnen COAR zijn verschillende werkgroepen actief die zich onder meer buigen over training en ondersteuning, promotie en technische interoperabiliteit.
 • SPARC Europe: de missie van Sparc Europe is verandering te brengen in het wetenschappelijk communicatiesysteem en het te verbeteren voor de toekomst. Daarbij ligt de focus vooral op beleid en training.
 • Universitaire Stichting: Via de Universitaire Stichting kan een aanvraag worden gedaan tot subsidiëring van APC's (article processing charges), op voorwaarde dat het om publicaties in internationaal gepeerreviewede tijdschriften gaat. Meer informatie vindt u op de website van de Universitaire Stichting.

Video’s

Enkele open access bronnen

 • ROAD wil de globale portal zijn voor alle open access bronnen.
 • BASE is één van de grootste zoekmachines voor academische open access webbronnen.
 • De Directory of Open Access Journals (DOAJ) geeft een overzicht van kwalitatieve, peer reviewed open access tijdschriften.
 • De Directory of Open Access Books (DOAB) is een doorzoekbare index van wetenschappelijke, peer-reviewed boeken die onder een open access-licentie werden gepubliceerd. 
 • ArXiv is een open access archief van e-prints in de natuurkunde, wiskunde, informatica en (kwantitatieve) biologie.
 • BioMed Central is een uitgever van open access tijdschriften in geneeskunde en levenswetenschappen.
 • BioOne is een platform met meer dan 160 peer-reviewed full text tijdschriften binnen de vakgebieden biologie, milieuwetenschappen, ecologie, ... 16 tijdschriften worden in open access aangeboden.
 • De Public Library of Science (PLoS) is een open-accessproject dat tot doel heeft een bibliotheek te vormen voor vaktijdschriften en andere wetenschappelijke literatuur. 
 • InTech is een multidisciplinaire open access uitgever van boeken over wetenschap, technologie en geneeskunde.
 • De Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) is een internationale organisatie die het gebruik, de creatie, de verspreiding en de bewaring van elektronische thesissen en verhandelingen promoot en het elektronisch en in open access publiceren stimuleert.
 • De Open Knowledge Repository van de Wereldbank is de officiële open access repository voor al de onderzoeksresultaten en kennisproducten van de Wereldbank.
 • OAIster is een gemeenschappelijke databank bestaande uit miljoenen records uit open access bronnen, die verzameld werden via harvesting uit open access collecties wereldwijd via het Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH).
 • Open Grey is een open access databank met meer dan 700.000 bibliografische referenties van grijze literatuur (op papier) uit Europa.
 • OpenDOAR is een gezaghebbende directory van kwalitatieve academische open access repositories.

Interessante artikels

Top