Boek/Artikel aanvragen uit andere bibliotheek

U bent hier

Boeken en artikels die niet in de Universiteitsbibliotheek aanwezig zijn en/of niet elektronisch bereikbaar zijn, kunnen in andere bibliotheken aangevraagd worden.

Procedure

Er is een verschillende procedure voor UHasselt personeelsleden en emeriti met opdracht enerzijds en studenten/externen/emeriti zonder opdracht anderzijds.

Personeelsleden

Personeelsleden en emeriti met opdracht kunnen hun documentaanvraag snel en gemakkelijk elektronisch indienen. De kosten worden intern verrekend via een kredietcode.

  • Aanvraag van een boek
    Raadpleeg de bibliotheekcatalogus (met naast het bezit van UHasselt ook het bezit van tal van andere bibliotheken); bij de documentbeschrijving van het gewenste boek vind je de knop "Documentaanvraag". Geef jouw UHasselt gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop “Bevestig uw aanvraag”.
  • Aanvraag van een artikel
    Raadpleeg de UHasselt Discovery Service of een databank naar keuze en ga na of het document elektronisch beschikbaar is. Indien het document niet beschikbaar is, wordt je een menu met alternatieven aangeboden, waaruit je de link ‘Request via Interlibrary Loan’ kiest. Geef jouw UHasselt gebruikersnaam en wachtwoord in en klik vervolgens op de knop “Bevestig uw aanvraag”.

Indien je het gewenste document niet in de bibliotheekcatalogus en niet in een databank terugvindt, kan je gebruik maken van een vrij invulformulier, dat elektronisch beschikbaar is via Mijn bibliotheek (cf. link ‘Documentaanvragen’).

Studenten/externen/emeriti zonder opdracht

Studenten/externen/emeriti zonder opdracht kunnen hun documentaanvraag niet elektronisch indienen, maar zijn genoodzaakt om de gewenste werken (via voorafbetaling) te bestellen aan de uitleenbalie van de bibliotheek.

De IBL-aanvraagformulieren (boek (doc)artikel (doc)) kunnen vooraf gedownload en ingevuld worden, maar kunnen ook aan de balie aangevraagd worden.

Leveringswijze en feedback

Wanneer de aangevraagde boeken zijn binnengekomen, ontvang je meteen een e-mail van de bibliotheek. Documenten die in elektronische vorm aangeleverd worden, ontvang je rechtstreeks in je mailbox.

Kostprijs

De basisprijs voor IBL-aanvragen in België is € 7,00 voor een artikel tot 30 pagina’s (€ 0,10 per extra pagina) en € 8,50 voor een boek per voldane aanvraag. Studenten krijgen een korting, terwijl aan externen administratiekosten worden aangerekend. Zie hieronder.

    Studenten Personeel / emeriti Externen
België Artikel € 4,00 € 7,00 € 11,50
  Boek € 5,00 € 8,50 € 14,00

Indien de publicatie niet in het netwerk van Belgische bibliotheken beschikbaar is, wordt er een internationale IBL geplaatst. De kostprijs ligt dan meestal hoger en zal voorgelegd worden aan de aanvrager voordat de bestelling geplaatst wordt indien deze 20 % hoger ligt dan de basisprijs IBL.

Uitleenperiode

Voor interbibliothecair uitgeleende boeken gelden strikte leenperiodes. De ontlenende bibliotheek behoudt zich bovendien het recht voor om werken vroeger terug te vragen indien het door één van hun eigen lezers gereserveerd werd. De geleverde kopieën (papieren fotokopie of digitale scan) blijven echter te allen tijde eigendom van de aanvrager.

Een gebruiker die de interbibliothecaire leenperiode overschrijdt, wordt onmiddellijk uitgesloten uit de hele interbibliothecaire service voor de periode tot 2 weken nadat het laatste interbibliothecair ontleende werk is teruggebracht.

Contact

Voor meer informatie over deze dienst kunt u terecht bij An Baeten (tel. 011/26.81.27).