Belgische Open Access wetgeving

U bent hier

Wat?

De Belgische Open Access wetgeving geeft je het recht om de auteursversie van je tijdschriftartikels - mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen - gratis in Open Access beschikbaar te stellen via de UHasselt repository, en dit na een embargoperiode van maximaal 12 (voor de humane en sociale wetenschappen) of 6 (voor alle andere wetenschappen) maanden. Interessant is dat deze wet de embargobepalingen van de uitgever steeds overrulet. Hierdoor kan je gemakkelijker voldoen aan mogelijke open access vereisten van je funder. De volledige wet vind je terug in het Belgisch Staatsblad, 2018-09-05, p. 68691, Art. 29.

Voor wie?

Elke auteur die een aanknopingspunt in België heeft (bijv. volledig/gedeeltelijk aangesteld aan een Belgische universiteit, verblijvend in België, gefinancierd door een Belgische funder, enz.) kan van de wet gebruikmaken. 

Welke publicaties?

Je kan de wet enkel toepassen op de auteursversie van tijdschriftartikels die achter een betaalmuur zitten én het resultaat zijn van onderzoek dat voor tenminste 50% gefinancierd is met publieke middelen (zowel binnenlandse als buitenlandse financiering). 

Wat zijn je rechten als auteur?

  • 6 of 12 maanden embargo
    Je mag de auteursversie van je artikels in Open Access beschikbaar stellen via onze repository en/of via persoonlijke/netwerking sites na een embargoperiode van maximaal 12 (voor de humane en sociale wetenschappen) of 6 (voor alle andere wetenschappen) maanden, op voorwaarde dat de bron van de eerste editie wordt vermeld.
  • Dwingend
    De wet overrulet steeds de embargobepalingen van je uitgever. De uitgever kan zich dus niet tegen dit recht verzetten, bijvoorbeeld via een clausule in het uitgavecontract. Een dergelijke clausule is niet afdwingbaar.
  • Retroactief
    Je kan de wet retroactief toepassen, dus ook voor artikels gepubliceerd voor de wet van kracht is gegaan. 

Indien je voor een publicatie van de Belgische Open Access wetgeving gebruik wenst te maken, gelieve dit dan te melden aan de Universiteitsbibliotheek (eline.schoeters@uhasselt.be of hilde.cleeren@uhasselt.be) en in de UHasselt Document Server de auteursversie van je artikel op te laden.