Aankoopprocedure boeken

U bent hier

Wie doet wat?

Het aankoopbeleid wordt bepaald door de faculteiten. Zij beslissen welke publicaties in het kader van hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten al dan niet aangekocht moeten worden.

De Universiteitsbibliotheek is verantwoordelijk voor het uitvoeren en opvolgen van de bestellingen, voor het catalogiseren van de publicaties en voor het nazicht van de facturen.

Het is de bedoeling dat alle boeken door de bibliotheek geregistreerd worden en uiteindelijk ook in de bibliotheek terecht komen, zodat iedereen (studenten, personeel en emeriti) er gebruik kan van maken. Voor boeken die een (academisch) personeelslid zeer frequent gebruikt, is een uitgebreide leenperiode mogelijk.

Bestelbon

Personeelsleden/emeriti met opdracht die één of meerdere boeken wensen aan te kopen, kunnen hun bestelling online plaatsen via FintrA

Kies bij de aanvraag van de bestelbon voor "BIB-UHASLT" als (interne) leverancier, vermeld de juiste budgetverantwoordelijke en laat de financiële cel de bestelling uitsturen. Heel belangrijk is ook dat u de titel en het ISBN-nummer van de gewenste publicaties vermeldt. Je kan de Universiteitsbibliotheek desgewenst ook vragen om een spoedbestelling te plaatsen (levertermijn: enkele dagen). 
Na goedkeuring van de bestelbon, zal de financiële cel de bon vervolgens doorsturen naar de bibliotheek, die dan instaat voor de verdere afhandeling en uiteraard ook de aanvrager op de hoogte houdt. 

De te volgen procedure (inclusief printscreens) wordt gedetailleerd beschreven in volgende handleiding (pdf). Contacteer An Baeten (tel. 011/26.81.27) voor meer informatie.