e-Bronnen

U bent hier

Selecteer per faculteit

Verfijn selectie

Van Dale – Onlinewoordenboeken

Webversie van de meeste Van Dale woordenboeken, met o.m. de Dikke Van Dale en vertaalwoordenboeken voor Engels, Duits, Frans, Spaans, Portugees en Italiaans.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
On campus
VPN

Verdragen databank

De Verdragen databank wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken en bevat allerhande verdragen waarbij Belgiëbetrokken partij is.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Verkeerscentrum Vlaanderen

Het Verkeerscentrum Vlaanderen ondersteunt het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid met kwaliteitsvolle en wetenschappelijk onderbouwde studies en adviezen rond verkeer en mobiliteit.  Het stelt zich eveneens tot doel de verkeersveiligheid en reisbetrouwbaarheid op het Vlaamse hoofdwegennet te garanderen en te verhogen. 

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaams Instituut voor de Logistiek

De vzw Vlaams Instituut voor de Logistiek – of kortweg VIL – is het innovatieplatform voor de logistieke sector. Het VIL helpt Vlaamse bedrijven om innovatieve logistieke projecten te realiseren en zo hun competitiviteit te verhogen en ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaams Instituut voor Mobiliteit

Duurzame mobiliteit door innovatie bevorderen vormt de opdracht van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM). Het VIM verwezenlijkt deze missie door samen met (grote en kleine) bedrijven en lokale overheden innovatieve proefprojecten te ontwikkelen en uit te voeren.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaams Parlement

De website van het Vlaams Parlement omvat informatie over de werking en de organisatie van het Vlaams Parlement alsook een overzicht van de parlementaire documenten.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaamse Codex

In de Vlaamse Codex vindt u de volledige geconsolideerde Vlaamse regelgeving vanaf 1 januari 1964 tot vandaag.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Vlaanderen in Actie – Pact 2020

Vlaanderen in Actie (ViA) is het toekomstproject voor Vlaanderen. Vlaanderen wil tegen 2020 uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving.
(Slimme) mobiliteit is één van de kernprojecten: Hoe zorgen we ervoor dat Vlaanderen vlot bereikbaar blijft voor zijn inwoners en bedrijven? Wat houdt duurzame mobiliteit in? Hoe kunnen we daarvoor optimaal gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur en inspelen op de mogelijkheden geboden door technologische ontwikkelingen? En wat verstaan we onder duurzame en innovatieve logistiek?

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Waals Parlement

De website van het Waals Parlement omvat informatie over de werking en de organisatie van het Waals Parlement alsook een overzicht van de parlementaire documenten.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Wallex

Wallex is een juridische databank die toegang geeft tot de integrale teksten van de wetgeving, reglementering en rechtspraak met betrekking tot de bevoegdheidsdomeinen van het Waals Gewest. Die documenten zijn geordend, geconsolideerd in geval van wijziging en de beschrijvende kenmerken ervan zijn opgenomen in technische fiches.

Niet opgenomen in UHasselt Discovery Service
Toegang: 
Onbeperkt

Pagina's